http://www.zoofirma.ru/

Циклова комісія автоматизації та електричної інженерії

Циклова комісія автоматизації та електричної інженерії заснована в 1959 році й готує фахівців у галузях знань 15 "Автоматизація та приладобудування" та 14 "Електрична інженерія" за спеціальностями  151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології",  141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Циклова комісія працює за ліцензією на проведення освітньої діяльності за рівнем підготовки "фаховий молодший бакалавр".

151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології". Дана спеціальність готує фахових молодших бакалаврів електромеханіків. Техніки-електромеханіки повинні забезпечувати експлуатацію засобів і систем автоматизації, що функціонують на кожному підприємстві, їх діяльність пов’язана з монтажем, налагодженням, обслуговуванням, модернізацією систем автоматики технологічного обладнання, перевіркою та ремонтом контрольно-вимірювальних приладів, автоматизацією виробничих процесів, проектуванням систем автоматизації.

Фахівцю з цієї спеціальності слід володіти вмінням програмувати мікроконтролери, автоматичними регуляторами, мати глибокі знання з обчислювальної та мікропроцесорної техніки, системного та прикладного програмного забезпечення ЕОМ, інформаційних технологій, технічної механіки, електроніки, мікроелектроніки та інших електротехнічних дисциплін.

141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Дана спеціальність готує фахових молодших бакалаврів техніків-електриків. Кваліфікація техніка-електрика відкриває широкі перспективи для роботи на підприємствах, установах, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях з монтажу, налагодженню та ремонту електрообладнання в системі електричних мереж, трансформаторних станцій та підстанцій і таке інше.

Технік-електрик повинен вміти: читати конструкторські креслення й електричні схеми, виконувати роботи із проектування електрообладнання й електроприводу різноманітних механізмів, систем автоматики, електромонтажу та наладки, використовувати необхідну контрольно-вимірювальну апаратуру, налагоджувати електричну апаратуру.

Випускники спеціальностей:

151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" є фахівцями, які здатні виконувати зазначені професійні роботи:

 • Електромеханік, електромеханік дільниці, технік-конструктор (електротехніка), технік з автоматизації виробничих процесів, кресляр-конструктор, лаборант з обслуговування засобів автоматизації, технік з налагоджування та випробувань
 • і можуть займати первинні посади:
 • техніка з налагоджування та випробувань;
 • техніка-конструктора з автоматизації виробничих процесів;
 • електромеханіка дільниці;
 • кресляра-конструктора систем автоматизації;
 • техніка-електромеханіка з автоматизації виробничих процесів;
 • лаборанта з обслуговування засобів автоматизації.

141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" є фахівцями, які здатні виконувати зазначені професійні роботи:

 • технічні фахівці-електрики;
 • інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки
 • і можоть займати первинні посади:
 • технік-електрик;
 • електрик дільниці;
 • диспетчер електропідстанції;
 • електромеханік дільниці;
 • електромеханік із підіймальних установок;
 • технік з налагодження та випробувань;
 • технік-конструктор;
 • технік-технолог.

Випускникам коледжу надається можливість продовжити навчання за скороченими термінами у ВУЗах ІІІ і IV рівнів акредитації. Серед них:

 • Житомирський державний технологічний університет;
 • Житомирський національний агроекологічний університет;
 • Вінницький національний технічний університет;
 • Київський національний університет будівництва і архітектури;
 • Київський національний університет технологій та дизайну;
 • Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне).
http://www.zoofirma.ru/