http://www.zoofirma.ru/

Циклова комісія гуманітарних дисциплін

Циклова комісія гуманітарних дисциплін є важливою ланкою організаційної структури коледжу, що забезпечує навчально-виховний процес і разом з іншими цикловими комісіями сприяє формуванню внутрішнього світу студентів на засадах загальнолюдських цінностей.

Циклова комісія гуманітарних дисциплін забезпечує викладання гуманітарних предметів, а саме:

загальноосвітніх (українська мова, українська література, зарубіжна література, іноземна мова (англійська); спеціальних (українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова (за професійним спрямуванням))

На засіданнях циклової комісії гуманітарних дисциплін розглядаються питання інноваційних технологій освіти, програмного і навчально-методичного забезпечення викладання предметів, питання активізації розумової діяльності студентів під час вивчення предметів, форми і методи організації самостійної роботи студентів тощо. Належне місце серед питань роботи комісії займають питання виховної роботи, формування національної самосвідомості студентів, що проявляється через проведення таких заходів як тижні циклової комісії, олімпіади, конкурси, екскурсії до літературних музеїв тощо. Переможці олімпіад і конкурсів беруть участь в обласних та загальноукраїнських конкурсів з мови та літератури.

Велике значення надається питанням обміну досвідом роботи викладачів комісії. Цьому служать взаємні відвідування занять, проведення відкритих занять, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду роботи.

 

http://www.zoofirma.ru/