http://www.zoofirma.ru/

Циклова комісія дизайну та соціальної роботи

    

Сучасне уявлення про дизайн в цивілізованому світі розглядається набагато ширше, ніж промислове чи предметне проєктування. І дійсно, в будь-якій області діяльності людини, будь то мистецтво, будівництво або політика ми стикаємося з поняттям дизайну.

 

Метою дизайну може виступати вирішення проблем проєктування від найменшого елементу конструкції до глобальних великих і навіть утопічних ідей. У зв'язку з різким зростанням населення планети, ще однією метою дизайну стає соціальна привабливість. Тобто дизайн стає інструментом комунікації між людиною та об'єктом дизайну.

          Соціальна робота як фахова діяльність є взаємопов'язаною системою цінностей, теорії і практики, її місія полягає у наданні людям можливості якомога повніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя та попереджувати виникнення дисфункцій.

 

До складу циклової комісії спеціальностей "Соціальна робота"  та "Дизайн" входить 11 викладачів. З них 6 викладачів вищої категорії. Двоє викладачів є члени Національної спілки художників України.

        Інноваційні технології в галузі проектування середовища та всіх сфер діяльності людини швидко увійшли в усі галузі нашого життя. В зв'язку з цим виникає нагальна потреба в художньо-проектній діяльності зі створення гармонійного та ефективного візуально-комунікативного середовища.

    Пізнання законів суспільного життя та принципів його візуального та фізичного покращення стимулюють пізнавальну діяльність студентів, допомагають формувати у них усвідомлену потребу у набутті знань і умінь для своєї подальшої професійної діяльності, а також породжують прагнення до колективної та самостійної діяльності. Тому циклова комісія працює над проблемою: "Реалізація компетентнісного підходу до формування особистості фахівця дизайнера та соціального працівника на засадах інтеграції теоретичного і практичного навчання, творчої, суспільної та благодійної діяльності й усебічної взаємодії з роботодавцями".

 Спеціальність 022 "Дизайн"

 Спеціалізація: Графічний дизайн

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

 Термін навчання:

3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти (за вступними випробуваннями - українська мова (диктант), творчий конкурс з рисунку)

 2 роки 10 місяців на  базі  повної  загальної  середньої  освіти  (за  сертифікатами ЗНО (математика , українська мова і література)

 Форма навчання: денна 

Кваліфікація: "Художник-конструктор" (дизайнер)

Фахівець може займати первинні посади:

дизайнер-виконавець;

дизайнер-виконавець графічних робіт;
дизайнер-виконавець пакування;
фахівець з комп'ютерної графіки;

художник-оформлювач;
декоратор вітрин.

Здобувачі освіти отримують  базову підготовку з напряму дизайнерської освіти для подальшого творчого розвитку особистості та реалізації можливості виконання робіт, пов’язаних з проєктуванням, оздобленням, дизайном та поліграфією оформлювальних робіт, оволодівають професійними особливостями планування творчого процесу, архітектурно-художнього проектування та виконавської майстерності створення дизайн-проектів; користуючись методичними та директивними матеріалами, конструюють окремі елементи та цілі комплекси під керівництвом провідних дизайнерів з урахуванням вимог ергономіки та естетики виробництва і побуту; оволодівають навичками проектної графіки, різновидами графічних технік і технічних засобів макетування; професійно користуються комп'ютерною технікою.

      Працювати наші випускники можуть у різних галузях господарства: рекламних та поліграфічних агенціях, підприємствах, що виготовляють меблі та предмети інтер'єру, архітектурних фірмах , що здійснюють оформлення інтер'єрів, ландшафтний дизайн тощо, викладачами в школах та студіях. Можуть також брати участь у Всеукраїнських та закордонних виставках, конкурсах і проектах, здійснювати вступ до Національних спілок дизайну і художників, займатися творчою діяльністю.

      Продовжити навчання можна, в першу чергу, на відповідних факультетах Київського національного університету будівництва і архітектури, а також у будь-якому ВНЗ України та за кордоном за спеціальністю "Дизайн", обравши собі спеціалізацію: промисловий дизайн, графічний дизайн, дизайн середовища, дизайн інтер'єру, сакральний дизайн, архітектура, живопис, графіка, скульптура та монументальне мистецтво.

  

 

Спеціальність 235 «Соціальна робота»

Термін навчання :

2 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти.

1 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.

Форма навчання: денна, заочна.

Кваліфікація: соціальний працівник.

Професійні фахові спеціальні компетентності: здатність до надання допомоги та підтримки клієнтів із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, та інших особливостей, дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи. Діяльність фахівців із соціальної роботи спрямована на надання допомоги людям що потребують її (що знаходяться у важких життєвих ситуаціях) та не здатними без сторонньої допомоги вирішити свої життєві проблеми а у багатьох випадках і у житті.

Спеціалісти підготовлені для професійної діяльності з питань соціального обслуговування, соціальні служби, соціальне забезпечення, з питань соціальної політики.

Після закінчення коледжу спеціалісти працюють на посадах: педагог організатор, психолог, вихователь, соціолог,  фахівець з соціальної роботи, соціальний працівник.

Випускники можуть продовжити навчання: Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), Київський педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Академія праці і соціальних відносин (м. Київ), Університет "Україна" (м. Житомир), Міжрегіональна академія управління персоналом (м. Житомир), Національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (м. Тернопіль ), Чернігівський державний технологічний університет, Буковинський державний фінансово - економічний університет (м. Чернівці), Київський національний університет культури і мистецтв, Житомирський державний університет ім. Івана Франка.

http://www.zoofirma.ru/