Thursday, October 29, 2020
http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

Циклова комісія дизайну та соціальної роботи

     Під час навчання в коледжі студенти набувають таких знань та навичок: оволодівають професійними особливостями планування творчого процесу, архітектурно-художнього проектування та виконавської майстерності створення дизайн-проектів; користуючись методичними та директивними матеріалами, конструюють окремі елементи та цілі комплекси під керівництвом провідних дизайнерів з урахуванням вимог ергономіки та естетики виробництва і побуту; оволодівають навичками проектної графіки, різновидами графічних технік і технічних засобів макетування; професійно користуються комп'ютерною технікою.

 

     Працювати наші випускники можуть у різних галузях господарства: рекламних та поліграфічних агенціях, підприємствах, що виготовляють меблі та предмети інтер'єру, архітектурних фірмах , що здійснюють оформлення інтер'єрів, ландшафтний дизайн тощо, викладачами в школах та студіях. Можуть також брати участь у Всеукраїнських та закордонних виставках, конкурсах і проектах, здійснювати вступ до Національних спілок дизайну і художників, займатися творчою діяльністю.

      Продовжити навчання можна, в першу чергу, на відповідних факультетах Київського національного університету будівництва і архітектури, а також у будь-якому ВНЗ України та за кордоном за спеціальністю "Дизайн", обравши собі спеціалізацію: промисловий дизайн, графічний дизайн, дизайн середовища, дизайн інтер'єру, сакральний дизайн, архітектура, живопис, графіка, скульптура та монументальне мистецтво.

 

Соціальна робота - це діяльність фахівців, спрямована на соціальну підтримку людини, забезпечення її соціальних прав і свобод, поліпшення якості життєдіяльності,задоволення інтересів та потреб.

 Випускники даної спеціальності є спеціалістами з питань соціальних відносин та взаємозв’язків, функціонуючи в соціальній сфері життя суспільства в контексті всієї сукупності суспільних відносин:

 економічних, політичних, духовно-моральних;

 • сучасного рівня розвитку соціальної політики щодо сімей та дитинства й інших верств населення;
 • специфіки соціальної роботи в системі місцевого самоврядування;
 • необхідної системи знань сучасного рівня розвитку етики соціальної роботи;
 • з надання соціальної допомоги спеціальним групам клієнтів тощо.

 Оскільки соціальна робота як прикладна дисципліна соціальної науки, використовує знання, що перегукуються з такими дисциплінами, як історія, філософія, економіка, право, соціологія, психологія, соціальна політика та ін., тому молодші спеціалісти – соціальні працівники набувають глибоких та всебічних знань з усіх перерахованих предметів.

 Навчання майбутніх соціальних працівників має на меті не тільки їх залучення до загальних і специфічних знань, а й оволодіння необхідними навичками, виховання в собі гуманізму і моральних цінностей. Сукупними вимогами до професійних знань і умінь соціальних працівників є:

 знання:

 психології;

 • соціології; медицини;
 • законодавства і правових аспектів соціального захисту;
 • теорії і методики соціальної роботи;
 • соціальної роботи з конкретними групами клієнтів;

 

Вміння:

 

 • спілкуватися і надавати інформацію;
 • оцінювати потреби; представляти інтереси;
 • підвищувати можливості;
 • сприяти розвитку;
 • створювати "мережі допомоги";
 • керувати процесом допомоги.
 • Соціальні працівники – державні службовці.

 

Студенти вивчають цикл гуманітарної та соціально-економічної, математичної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки. Особлива увага надається тим дисциплінам, що є базовою основою формування майбутнього фахівця: теорія соціальної роботи; методика і технологія соціальної роботи; право соціального забезпечення; економіка соціальної роботи; цивільне та господарське право; адміністративне право; сімейне право; трудове право; організація і облік соціальних виплат; соціальна робота з сім’ями і дітьми, жінками; соціальна робота з окремими категоріями клієнтів; соціальна робота на виробництві; місцеве самоврядування і соціальна робота; основи валеології; основи медичних знань; методико-соціальні проблеми людей із функціональними обмеженнями; документальне забезпечення соціальної роботи; організація благодійної діяльності; державне управління та організація соціальної роботи; етика соціальної роботи. Свої знання студенти закріплюють на навчальній і технологічній практиках.

 Соціальний працівник може займати посади спеціаліста, консультанта, інспектора, експерта, помічника, радника, наукового співробітника соціальних структур підприємств, установ, організацій.

 

Фахівець із соціальної роботи може працювати в соціальних структурах:

 

 • праці та соціального захисту населення;
 • державної служби зайнятості;
 • центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді;
 • служб у справах дітей;
 • кадрових агенціях;
 • закладах освіти і науки;
 • пенсійних фондах;
 • науково-дослідних інститутах, що займаються соціальною проблематикою;
 • установах охорони здоров'я;
 • психологічних службах.

 

Випускникам коледжу надається можливість продовжити навчання  за скороченими термінами у вузах ІІІ і ІV рівнів акредитації.

 

Серед них університети:

 

 • Київський педагогічний університет ім. М. Драгоманова;
 • Академія праці і соціальних відносин (м. Київ);
 • Університет "Україна" (м. Житомир);
 • Міжрегіональна академія управління персоналом (м. Житомир);
 • Національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (м. Тернопіль );
 • Чернігівський державний технологічний університет;
 • Буковинський державний фінансово - економічний університет (м. Чернівці);
 • Київський національний університет культури і мистецтв;
 • Одеський національний медичний університет;
 • Житомирський державний університет ім. Івана Франка.

 

25-29 листопада було проведено тиждень циклової комісії дизайну та соціальної роботи, в рамках якого було здійснено ряд заходів, серед яких:
 - відкриті заняття викладачів спеціальності «Дизайн» Косницької Н.І. та Черніченко А.П.; 
 - ігротеки студентів спеціальності «Соціальна робота» - викладач Весельський Я.А.;
 - благодійна акція на підтримку дітей з обмеженими можливостями – Зелінська О.А.

 

 

http://www.zoofirma.ru/