http://www.zoofirma.ru/

Відділення технологічних та

фінансово-економічних дисциплін

(студенти заочної форми навчання)

На відділенні здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

205 «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» (освітньо-професійна програма Обробка деревини) (галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», кваліфікація – фаховий молодший бакалавр);

161 «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ»(галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія», кваліфікація – фаховий молодший бакалавр);

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація – фаховий молодший бакалавр);

051 «ЕКОНОМІКА»(галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», кваліфікація – фаховий молодший бакалавр).

 

Спеціальність «Лісове господарство», освітньо-професійна програма «Обробка деревини»

Випускники даної спеціальності є техніками-технологами в галузі оброблювання деревини.

Високий рівень підготовки наших студентів надає їм можливість у подальшій роботі розробляти:

-            нові, сучасні конструкції столярно-меблевих виробів; 

-            всю конструкторсько-технологічну документацію, використовуючи сучасне програмне забезпечення та правильно її оформляти,

-            технологічний процес виробництва столярних та меблевих виробів;

-             поопераційний маршрут оброблення деталей та складання виробів у процесі їх виготовлення;

-            ефективно здійснювати технологічний контроль на кожній технологічній стадії; проводити розрахунки норм витрат сировини, матеріалів;

Випускники є спеціалістами в галузі механічної обробки деревини, проектування меблевих, столярних виробів, виготовлення меблів, столярних виробів. Вони успішно працюють на підприємствах деревообробної промисловості та меблевого виробництва на посадах технологів, конструкторів, начальників та майстрів цехів, бригадирами, відкривають приватні підприємства з випуску меблевих та столярних виробів.

 

Спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Випускники даної спеціальності є техніками-технологами в галузі виробництва деревностружкових та деревноволокнистих плит, деревних пластиків, фанери, декоративних паперовошаруватих пластиків, паперу та картону.

Високий рівень підготовки наших студентів надає їм можливість у подальшій роботі

-            якісно розробляти технологічний процес виробництва деревних плит та пластиків,

-            ефективно здійснювати технологічний контроль на кожній технологічній стадії,

-             розробляти технологічні процеси виробництва паперу і картону та процеси їх переробки на нові види паперово-картонної продукції,

-            користуватися проектно-конструкторською документацією, використовуючи нові комп'ютерні технології,

-             проводити хімічні аналізи якості сировини та продукції, використовуючи різні методи якісного та кількісного аналізу.

Випускники працюють на підприємствах деревообробної, плитної, паперової промисловості, в проектно-конструкторських та проектно-технологічних організаціях, хімічних лабораторіях інших виробництв. Вони займають посади керівників, головних спеціалістів, молодших спеціалістів та викладачів за спеціальністю «Хімічна технологія та інженерія».

 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Фахові молодші бакалаври підготовлені для  професійної діяльності з фінансів, банківської справи та страхування.

Здобувачі фахової передвищої освіти з фінансів, банківської справи та страхування вивчають всі аспекти управління фінансово-господарською діяльністю підприємств різних форм власності, здійснення фінансових операцій банківських та страхових установ: планування, формування фінансових ресурсів, їх розподілу та використання.

Головними завданнями фінансиста є  – забезпечити фінансовими ресурсами суб`єкта господарювання, ефективно управляти прибутком і рентабельністю, знаходити шляхи зменшення витрат і збільшення прибутку, здійснювати фінансовий контроль; обирати ефективні форми розрахунків та умови платежів; орієнтуватися в оподаткуванні, вміти захищати заощадження від інфляції.

Випускники працюють в банках, страхових компаніях, інших фінансових  небанківських установах, Державному казначействі, Державній податковій службі, на підприємствах усіх форм власності, органах державного управління та місцевого самоврядування.

 

Спеціальність «Економіка»

За спеціальністю 051 «Економіка» здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців для провідних українських та зарубіжних підприємств, органів державного управління та місцевого самоврядування.

Здобувачі фахової передвищої освіти з економіки вивчають функціонування будь-якого підприємства (організації), незалежно від їх розміру та організаційно-правової форми господарювання.

Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати обсяги виробництва, собівартість продукції, де потрібно контролювати витрачання коштів, аналізувати результати роботи підприємства, впроваджувати нові ефективні методи господарювання.

Здобувачі фахової передвищої освіти з економіки вивчають функціонування будь-якого підприємства (організації), незалежно від їх розміру та організаційно-правової форми господарювання.

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін

В цикловій комісії підготовку фахових молодших бакалаврів спеціальностей «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюють три кандидати економічних наук, викладачі-методисти та спеціалісти вищої категорії.

Детальніше...

Циклова комісія обробки деревини та хімічних технологій

Циклова комісія готує спеціалістів середньої ланки для виробництв деревообробної, меблевої промисловості та інших галузей.

Детальніше...

Циклова комісія фізико-математичних дисциплін

Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідні високий рівень підготовки, лідерські якості, вміння використовувати засвоєний матеріал на практиці, відповідати сучасним вимогам до спеціаліста. Саме над досягненням цієї мети і працюють викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін.

Детальніше...

http://www.zoofirma.ru/