Циклова комісія фізико-математичних дисциплін

Циклова комісія фізико-математичних дисциплін

Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідні високий рівень підготовки, лідерські якості, вміння використовувати засвоєний матеріал на практиці, відповідати сучасним вимогам до спеціаліста. Саме над досягненням цієї мети і працюють викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін.

Детальніше...

Циклова комісія спеціальності “Аграрної та хімічної науки”

Циклова комісія об’єднує дві спеціальності: “Лісове господарство” та “Хімічні технології та інженерія”.

Спеціальність “ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”.

Важко уявити життя людини без виробів, що її оточують. Перші вироби були виготовлені людиною з деревини. Це була звичайна палиця, що використовувалась як знаряддя праці. І на сьогоднішній день деревина не втратила своєї актуальності через свої чудові властивості та використовується у багатьох галузях народного господарства.

Детальніше...

Соціальні науки, управління та адміністрування

 Циклова комісія соціальних наук, управління та адміністрування готує фахівців за галуззю знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" за спеціальністю 051 "Економіка" та галуззю знань 07 "Управління та адміністрування" за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", ліцензовані на проведення освітньої діяльності за рівнем "молодший спеціаліст".

Детальніше...

Офіційні установи

Найбільш популярне

http://www.zoofirma.ru/