Циклова комісія фізико-математичних дисциплін

Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідні високий рівень підготовки, лідерські якості, вміння використовувати засвоєний матеріал на практиці, відповідати сучасним вимогам до спеціаліста. Саме над досягненням цієї мети і працюють викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін.

Детальніше...

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін

 Циклова комісія соціальних наук, управління та адміністрування готує фахівців за галуззю знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" за спеціальністю 051 "Економіка" та галуззю знань 07 "Управління та адміністрування" за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", ліцензовані на проведення освітньої діяльності за рівнем "молодший спеціаліст".

Детальніше...

Дочірні категорії

 • Циклова комісія обробки деревини

  Циклова комісія об’єднує дві спеціальності: “Лісове господарство” та “Хімічні технології та інженерія”.

  Спеціальність “ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”.

  Важко уявити життя людини без виробів, що її оточують. Перші вироби були виготовлені людиною з деревини. Це була звичайна палиця, що використовувалась як знаряддя праці. І на сьогоднішній день деревина не втратила своєї актуальності через свої чудові властивості та використовується у багатьох галузях народного господарства.


   Технологічний процес оброблювання деревини вважається одним з найдревніших. І перші учні казенної ремісничої школи (яка була відкрита 105 років тому і на базі якої створений Житомирський технологічний коледж) набували саме теслярсько-токарні знання та навички, що потім успішно застосовували у своїй роботі.

  Циклова комісія готує спеціалістів середньої ланки для виробництв деревообробної, меблевої промисловості та інших галузей народного господарства.

  Щоб бути висококваліфікованим спеціалістом, студенти вивчають цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки, математичної та природничо-наукової підготовки, а також цикл дисциплін професійної та практичної підготовки, а саме:

  • деревинознавсто та матеріалознавство; обладнання галузі;
  • основи технологій лісопиляльно-деревообробного виробництва, технології столярно-будівельного виробництва, основи технології меблевого виробництва;
  • сушіння деревини;
  • опорядження деревини та деревних матеріалів;
  • основи конструювання виробів з деревини;
  • економіка підприємства та інші.

  Велика увага приділяється практичній підготовці. Студенти проходять практики не тільки в навчально-виробничих майстернях коледжу, а й на виробництвах галузі м. Житомира та інших містах України.

  Випускники спеціальності “Оброблювання деревини” є спеціалістами в галузі механічної обробки деревини, проектування столярно-меблевих виробів, виготовлення меблевих виробів, фанери, паркету, столярних виробів. Вони успішно працюють на підприємствах деревообробної промисловості на посадах технологів, конструкторів, начальників та майстрів цехів, бригадирами, відкривають приватні фірми з випуску меблевих виробів.

  Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах за скороченим терміном навчання з обраної спеціальності в м. Житомирі, м. Києві, м. Харкові, м. Львові.

  Спеціальність “ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ”.

  Випускники спеціальності “Хімічні технології та інженерія” є молодшими спеціалістами техніками-технологами в галузі виробництва деревиностружкових та деревиноволокнистих плит, деревних пластиків, фанери, декоративних пареровошаруватих пластиків, паперу та картону. У циклі професійно-практичної підготовки вивчаються дисципліни:

  • виробництво деревних плит;
  • деревинознавство;
  • основи проектування виробництва плитних матеріалів;
  • автоматики та автоматизації виробничих процесів;
  • технології целюлозо-паперового виробництва;
  • технології деревообробних виробництв;
  • виробництво і застосування полімерів;
  • хімія деревини та високомолекулярних сполук;
  • процеси та апарати;

  Високий рівень підготовки надає можливість випускникам у їх подальшій роботі якісно розробляти технологічний процес виробництва деревних плит та пластиків, ефективно здійснювати технологічний контроль на кожній технологічній стадії, розробляти технологічні процеси виробництва паперу і картону та процеси їх переробки на нові види паперово-картонної продукції, користуватися проектно-конструкторською документацією, використовуючи нові комп’ютерні технології, проводити хімічні аналізи якості сировини та продукції, використовуючи різні методи якісного та кількісного аналізу.

  Випускники працюють на підприємствах деревообробної, плитної, паперової промисловості, у проектно-конструкторських та проектно-технологічних організаціях, хімічних лабораторіях інших виробництв. Вони займають посади керівників, головних спеціалістів, молодших спеціалістів та викладачів за спеціальністю “Хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів”.

  Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах за скороченим терміном навчання з обраної спеціальності в м. Дніпрі, м. Києві, м. Львові.

http://www.zoofirma.ru/