Thursday, July 18, 2019
http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

Циклова комісія фізико-математичних дисциплін

Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідні високий рівень підготовки, лідерські якості, вміння використовувати засвоєний матеріал на практиці, відповідати сучасним вимогам до спеціаліста. Саме над досягненням цієї мети і працюють викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін.

Детальніше...

Дочірні категорії

 • Циклова комісія обробки деревини

  Циклова комісія об’єднує дві спеціальності: “Лісове господарство” та “Хімічні технології та інженерія”.

   Оформлення курсової роботи

  Спеціальність “ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”.

  Важко уявити життя людини без виробів, що її оточують. Перші вироби були виготовлені людиною з деревини. Це була звичайна палиця, що використовувалась як знаряддя праці. І на сьогоднішній день деревина не втратила своєї актуальності через свої чудові властивості та використовується у багатьох галузях народного господарства.


   Технологічний процес оброблювання деревини вважається одним з найдревніших. І перші учні казенної ремісничої школи (яка була відкрита 105 років тому і на базі якої створений Житомирський технологічний коледж) набували саме теслярсько-токарні знання та навички, що потім успішно застосовували у своїй роботі.

  Циклова комісія готує спеціалістів середньої ланки для виробництв деревообробної, меблевої промисловості та інших галузей народного господарства.

  Щоб бути висококваліфікованим спеціалістом, студенти вивчають цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки, математичної та природничо-наукової підготовки, а також цикл дисциплін професійної та практичної підготовки, а саме:

  • деревинознавсто та матеріалознавство; обладнання галузі;
  • основи технологій лісопиляльно-деревообробного виробництва, технології столярно-будівельного виробництва, основи технології меблевого виробництва;
  • сушіння деревини;
  • опорядження деревини та деревних матеріалів;
  • основи конструювання виробів з деревини;
  • економіка підприємства та інші.

  Велика увага приділяється практичній підготовці. Студенти проходять практики не тільки в навчально-виробничих майстернях коледжу, а й на виробництвах галузі м. Житомира та інших містах України.

  Випускники спеціальності “Оброблювання деревини” є спеціалістами в галузі механічної обробки деревини, проектування столярно-меблевих виробів, виготовлення меблевих виробів, фанери, паркету, столярних виробів. Вони успішно працюють на підприємствах деревообробної промисловості на посадах технологів, конструкторів, начальників та майстрів цехів, бригадирами, відкривають приватні фірми з випуску меблевих виробів.

  Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах за скороченим терміном навчання з обраної спеціальності в м. Житомирі, м. Києві, м. Харкові, м. Львові.

  Спеціальність “ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ”.

  Випускники спеціальності “Хімічні технології та інженерія” є молодшими спеціалістами техніками-технологами в галузі виробництва деревиностружкових та деревиноволокнистих плит, деревних пластиків, фанери, декоративних пареровошаруватих пластиків, паперу та картону. У циклі професійно-практичної підготовки вивчаються дисципліни:

  • виробництво деревних плит;
  • деревинознавство;
  • основи проектування виробництва плитних матеріалів;
  • автоматики та автоматизації виробничих процесів;
  • технології целюлозо-паперового виробництва;
  • технології деревообробних виробництв;
  • виробництво і застосування полімерів;
  • хімія деревини та високомолекулярних сполук;
  • процеси та апарати;

  Високий рівень підготовки надає можливість випускникам у їх подальшій роботі якісно розробляти технологічний процес виробництва деревних плит та пластиків, ефективно здійснювати технологічний контроль на кожній технологічній стадії, розробляти технологічні процеси виробництва паперу і картону та процеси їх переробки на нові види паперово-картонної продукції, користуватися проектно-конструкторською документацією, використовуючи нові комп’ютерні технології, проводити хімічні аналізи якості сировини та продукції, використовуючи різні методи якісного та кількісного аналізу.

  Випускники працюють на підприємствах деревообробної, плитної, паперової промисловості, у проектно-конструкторських та проектно-технологічних організаціях, хімічних лабораторіях інших виробництв. Вони займають посади керівників, головних спеціалістів, молодших спеціалістів та викладачів за спеціальністю “Хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів”.

  Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах за скороченим терміном навчання з обраної спеціальності в м. Дніпрі, м. Києві, м. Львові.

 • Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін

   Циклова комісія соціальних наук, управління та адміністрування готує фахівців за галуззю знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" за спеціальністю 051 "Економіка" та галуззю знань 07 "Управління та адміністрування" за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", ліцензовані на проведення освітньої діяльності за рівнем "молодший спеціаліст".

  Економіка. Дана спеціальність готує кваліфікованих фахівців у галузі економіки. Ви зможете виконувати професійну роботу економіста, економіста з планування, економіста з матеріально-технічного постачання, економіста зі збуту, техніка з нормування праці, техніка з планування, техніка з праці.

  Фінанси, банківська справа та страхування. Спеціальність посідає чільне місце в системі економічних знань. Після отримання знань зі спеціальності у нашому коледжі Ви зможете займати посади працівників планово-фінансових відділів, бухгалтерії, банківських службовців, працівників податкової служби.

   Студенти вивчають цикл гуманітарної підготовки, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, професійної та практичної підготовки. Особлива увага надається тим дисциплінам, які є базовою основою формування майбутнього фахівця: економіка і нормування праці, бухгалтерський облік, фінанси підприємств, економіка підприємств, планування та організація діяльності підприємства, фінансовий облік, податкова система, економічний аналіз, менеджмент, маркетинг, банківські операції, гроші та кредит, бюджетна система, інформаційні системи і технології на підприємствах, контроль і ревізія, казначейська справа, фінанси, економічна статистика, страхові послуги, статистика фінансів.

  За роки існування циклової комісії створена належна матеріально-технічна база, що дозволяє готувати кадри на високому рівні та реалізувати принцип ступеневої підготовки фахівців економічного профілю. Окрім лекційно-практичних занять студенти беруть участь у брейн-рингах, конкурсах, тренінгах. Також студенти мають можливість проявити себе під час олімпіади та конференціях.

  Сучасна система освіти дозволяє випускникам продовжити за комплексом навчання у будь-якому вищому навчальному закладі ІІІ і ІV рівнів акредитації в Україні:

  • Житомирський державний технологічний університет
  • Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир)
  • Ірпінська національна податкова академія
  • Київський національний університет будівництва і архітектури.

  Умовами комплексу передбачається гнучке та оперативне задоволення потреб підприємств Житомирського регіону в спеціалістах економічного профілю.

  Студенти проходять виробничу та технологічну практики на підприємствах області, які в подальшому при можливості стають стартом у професійній кар’єрі випускників. Основна маса студентів пишається обраною професією, зацікавлена у придбанні знань, на що вказують позитивні відгуки під час їх опитування. Це наслідок постійної виховної роботи викладачів циклової комісії.

  Фахівці з економіки можуть працевлаштовуватися на наступні посади:

  • Диспетчер виробництва
  • Технік з нормування праці
  • Технік з обліку
  • Технік з підготовки виробництва
  • Технік з планування
  • Технік з праці
  • Ревізор з виробничо-технічних і економічних питань
  • Технік-інспектор
  • Адміністративний помічник
  • Організатор діловодства (види економічної діяльності)
  • Помічник керівника підприємства (установи, організації)
  • Помічник керівника виробничого підрозділу
  • Інспектор (цін, мір та ваг і т. ін.)
  • Фахівці з фінансів, банківської справи та страхування можуть працевлаштовуватися на наступні посади:
  • Менеджер (управитель) із грошового посередництва, із фінансового лізингу, надання кредитів, страхування  із фінансового посередництва 
  • Аналітик з інвестицій
  • Аналітик з кредитування
  • Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
  • Економіст з фінансової роботи
  • Маклер біржовий
  • Фахівець з біржових операцій
  • Агент страховий 
  • Страхувальник 
  • Агент з нерухомості 
  • Аукціоніст (ліцитатор)
  • Експерт-консультант із страхування
  • Інспектор кредитний 
  • Інспектор обмінного пункту 
  • Інспектор з організації інкасації т
  • Інспектор з контролю за цінами
  • Державний податковий інспектор
  • Ревізор-інспектор податковий
  • Спеціаліст казначейства

  Багато випускників працюють на відповідних посадах, заслуговують поваги, підвищують свій фаховий рівень та повертаються у коледж викладачами. Це є ознакою цілеспрямованої роботи викладачів циклової комісії та інших фахівців коледжу.

Корисні посилання

Останні публікації

http://www.zoofirma.ru/