Thursday, October 29, 2020
http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін готує фахівців за галуззю знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" за спеціальністю 051 "Економіка" та галуззю знань 07 "Управління та адміністрування" за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", ліцензовані на проведення освітньої діяльності за рівнем "молодший спеціаліст".

Детальніше...

Циклова комісія обробки деревини та хімічних технологій

Оформлення курсової роботи

З 21.11.2019 р.  по 23.11.2019р. студенти циклової комісії обробки деревини та хімічних технологій спеціальності «Лісове господарство» відвідали Бобруйський лісотехнічний коледж (Білорусь) з метою обміну досвідом.

  

 

 

Циклова комісія обробки деревини та хімічних технологій готує спеціалістів за двома спеціальностями: 205 «Лісове господарство» та 161 «Хімічні технології та інженерія».

Детальніше...

Циклова комісія фізико-математичних дисциплін

Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідні високий рівень підготовки, лідерські якості, вміння використовувати засвоєний матеріал на практиці, відповідати сучасним вимогам до спеціаліста. Саме над досягненням цієї мети і працюють викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін.

Детальніше...

http://www.zoofirma.ru/