http://www.zoofirma.ru/

Відділення технологічних та фінансово-економічних дисциплін (студенти заочної форми навчання)

 

На відділенні здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

 

187  ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ

 Освітньо-професійна програма "Деревообробні та меблеві технології"

галузь знань 18  Виробництво та технології

Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з деревообробних та меблевих технологій

 

 

205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з лісового господарства

 

161 ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітньо-професійна програма "Хімічні технології та інженерія"

галузь знань 16 Хімічна інженерія та біоінженерія

Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з хімічних технологій та інженерії

 

 

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування"

галузь знань 07 Управління та адміністрування

Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської прави та страхування

 

051 ЕКОНОМІКА

Освітньо-професійна програма "Економіка"

галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з економіки

 

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

 галузь знань 07 Управління та адміністрування

Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

 

 

Спеціальність 187  Деревообробні та меблеві технології

 

  Випускники даної спеціальності є техніками-технологами у деревообробній галузі та виробництві меблевих виробів.

 

 Термін навчання:

 

 • 3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти
 • 2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

 

 Форма навчання: денна, заочна

 

 Освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр

 

 Професійні фахові спеціальні компетентності:

 

 •  обґрунтовувати і розробляти технологічний процес виготовлення  виробів з деревини та меблевих виробів;
 • розробка нових, сучасних конструкцій столярно-меблевих виробів,  конструкторсько-технологічної документації та її оформлення;
 • володіти методикою конструювання меблевих виробів, зокрема, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення;
 • здатність проектувати вироби з деревини та приймати участь в розробленні відповідної технологічної документації;
 • володіти методикою підбору сучасних матеріалів для виготовлення меблевих виробів.

 

 Високий рівень підготовки наших студентів надає їм можливість розробляти:

 

 -                нові, сучасні конструкції столярно-меблевих виробів; 

 

 -                конструкторсько-технологічну документацію, використовуючи сучасне програмне забезпечення та правильно її оформляти;

 

 -                технологічний процес виробництва столярних та меблевих виробів;

 

 -                 поопераційний маршрут оброблення деталей та складання виробів у процесі їх виготовлення;

 

 -                контролювати порядок технологічних операцій та їх виконання; проводити розрахунки норм витрат сировини, матеріалів;

 

 -                проводити аналіз стану виробництва та визначити напрямки розробки (вдосконалення) технологічного процесу.

 

 

Випускники працюють на посадах технологів, начальників та майстрів цехів, бригадирами, керівниками на підприємствах деревообробної, плитної, паперової промисловості, в проектно-конструкторських та проектно-технологічних організаціях, хімічних лабораторіях інших виробництв.

 

Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

-                Київський національний університет будівництва і архітектури

-                 Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

-                Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»;

-                Український державний хіміко-технологічний університет.

  

 

Випускники є спеціалістами:

 •  в галузі механічної обробки деревини;
 • проектування меблевих, столярних виробів;
 • виготовлення меблів, столярних виробів.

 Після закінчення коледжу спеціалісти працюють на посадах технологів, конструкторів, начальників та майстрів цехів, бригадирами, відкривають приватні підприємства з випуску меблевих та столярних виробів.

 

 Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

 -                Київський національний університет будівництва і архітектури;

 -                Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

 -                Національний  університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

 -                Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка, м. Харків;

 -                Поліський національний університет.

 

Спеціальність 205 Лісове господарство,

 Випускники даної спеціальності є фахівцями, здатними вирішувати комплексні завдання зі створення, догляду, формування лісових насаджень, їх інвентаризації, використання.

 

 

 

 Термін навчання:

 

 •  3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти
 •  2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

 

 

 

Форма навчання: денна, заочна

 

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр 

 

 

 

Професійні фахові спеціальні компетентності:

 

-         організовувати виконання виробничих завдань з ведення лісового та мисливського господарства;

 

-         оцінювати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту, а також стан мисливських угідь;

 

-         проводити лісівничі вимірювання із вибором засобів вимірювання згідно встановлених рекомендацій;

 

-         реалізовувати ефективні заходи з підвищення продуктивності насаджень, їх біологічної стійкості, ощадливого використання лісових ресурсів;

 

-         ефективно оцінювати та використовувати лісову продукцію;

 

-         нести відповідальність за результати своєї діяльності.

 

 

 

 Спеціалісти підготовлені для професійної діяльності з:

 

-         вирощування, інвентаризація, користування, охорона і захист лісових насаджень;

 

-         формування лісових та декоративних насаджень;

 

-         озеленення населених пунктів, промислових центрів, підприємств та садиб з використанням сучасних комп’ютерних технологій;

 

-         організація мисливського господарства, примноження мисливської фауни, охорона мисливських угідь;

 

-         організація та проведення заготівлі лісу і обробки деревини

 

 

 

Фахівці з лісового господарства можуть працювати на підприємствах та інститутах галузі лісового господарства, в сфері охорони навколишнього середовища, займати посади в проєктних групах, в лабораторіях на підприємствах лісової галузі.

 

 

 

Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

 

-  Київський національний університет будівництва і архітектури

 

-  Інститут інноваційної освіти КНУБА    

 

-   Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

 

-   Національний  університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

 

-  Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка, м. Харків;

-    Житомирський національний агроекологічний університет; 

 

 

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

 

Випускники даної спеціальності є техніками-технологами в галузі виробництва деревностружкових та деревноволокнистих плит, деревних пластиків, фанери, декоративних паперовошаруватих пластиків, паперу та картону.

 

 

Термін навчання:

√  3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти

√   2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

Форма навчання: денна

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: технік-технолог

Професійні фахові спеціальні компетентності:

 • розробляти технологічний процес виробництва деревних плит та пластиків,
 • ефективно здійснювати технологічний контроль на кожній технологічній стадії;
 • розробляти технологічні процеси виробництва паперу і картону та процеси їх переробки на нові види паперово-картонної продукції;
 • користуватися проектно-конструкторською документацією, використовуючи нові комп'ютерні технології;
 • проводити хімічні аналізи якості сировини та продукції, використовуючи різні методи якісного та кількісного аналізу.

 

 

 

 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фахові молодші бакалаври підготовлені для  професійної діяльності з фінансів, банківської справи та страхування.

 

Термін навчання:

√     2 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти;

√     1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти

Форма навчання: денна, заочна

Освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр 

 

Професійні фахові спеціальні компетентності:

 • використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;
 • володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • складати, аналізувати фінансову звітність та пов’язану з нею інформацію;
 • формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища;
 • приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • управляти фінансовими ризиками тощо.

 

Здобувачі освіти вивчають всі аспекти управління фінансово-господарською діяльністю підприємств різних форм власності, здійснення фінансових операцій банківських та страхових установ: планування, формування фінансових ресурсів, їх розподілу та використання.

 

Випускники працюють на підприємствах різних галузей господарства України, в банках, страхових компаніях, інвестиційних компаніях, інших фінансових  небанківських установах, Державному казначействі, Державній податковій службі, органах державного управління та місцевого самоврядування на посадах:

→   спеціаліста з фінансової роботи;

→   Фахівця з управління активами; 

→   фахівця банківської установи та інших фінансових установ;

→   кредитного інспектора;

→   інспектора обмінного пункту; 

→   фахівця страхової компанії, експерта-консультанта із страхування;

→   фахівця з податків та зборів, податкового інспектора;

→   Фахівця у сфері пенсійного страхування;

→   брокера з цінних паперів, фахівця з біржових операцій;

→   фінансового консультанта,

→   фахівця з питань фінансово-економічної безпеки.

 

Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

-       Київський національний університет будівництва і архітектури,

-       Державний університет «Житомирська політехніка»,

-       Поліський національний університет,

-       Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана,

-       Київський національний торговельно-економічний університет тощо.

 

Спеціальність «Економіка»

 

В коледжі здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів з економіки для українських підприємств, органів державного управління та місцевого самоврядування.

 

Термін навчання:

√ 2 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти;

√ 1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.

Форма навчання: денна, заочна

Освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр 

 

Професійні фахові спеціальні компетентності:

 • володіти методами спостереження, опису, класифікації та систематизації економічних процесів;
 • співставляти та порівнювати альтернативні варіанти, прогнозувати можливі наслідки впливу на поведінку економічних суб’єктів, застосовуючи методи аналізу економічних процесів;
 • виконувати контрольні функції у сфері економіки;
 • використовувати економіко-математичні методи обробки інформації під час вирішення професійних завдань;
 • володіти навиками роботи з комп’ютером на рівні користувача, використовувати  інформаційні технології для вирішення практичних завдань у галузі професійної діяльності.

Фахові молодші бакалаври підготовлені для  професійної діяльності з економіки. Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрачання коштів, аналізувати результати роботи підприємства, впроваджувати нові ефективні методи.

Після закінчення коледжу випускники працюють на посадах:

→  економіст;

→  економіст із ціноутворення, з договірних та претензійних робіт;

→  економіст з фінансової роботи;

→  економіст з праці;

→  економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економічний радник;

→  логіст;

→  фахівець з ефективності підприємництва, фахівець з управління активами,  фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;

→  консультант з ефективності підприємництва;

→  помічник керівника виробничого підрозділу тощо.

.

Випускники можуть продовжити навчання закладах вищої освіти:  

-       Київський національний університет будівництва і архітектури,

-       Державний університет «Житомирська політехніка»,

-       Поліський національний університет,

-       Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана,

-       Київський національний торговельно-економічний університет та інші

 

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін

В цикловій комісії підготовку фахових молодших бакалаврів спеціальностей «Економіка», «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» здійснюють три кандидати економічних наук, викладачі-методисти та спеціалісти вищої категорії.

Детальніше...

Циклова комісія обробки деревини та хімічних технологій

187 Деревообробні та меблеві технології

 

Код спеціальності

187

Форма навчання

Денна та заочна

Термін навчання

На базі 9-х класів - 3 роки 10 місяців

 

На базі 11-х класів та після професійно – технічних  училищ - 2 роки 10 місяців

Назва галузі

18 Виробництво та технології

Спеціальність

Деревообробні та меблеві технології

Освітньо-

професійна програма

Деревообробні та меблеві технології

Освітньо-професійний ступінь

фаховий молодший бакалавр

 

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ В РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 187 Деревообробні та меблеві технології

Задоволення стійкого попиту роботодавців на підготовку фахових молодших бакалаврів з обробки деревини та меблевого виробництва в галузі деревообробки, що володіють теоретичними знаннями й практичним умінням їх ефективно застосовувати в галузі механічної обробки деревини, в процесі проектування, конструювання  та виготовлення меблевих та столярних виробів, відповідно до загальнодержавних та міжнародних стандартів фахової передвищої освіти.

 

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

Професія фахівця-технолога деревообробки є і буде актуальною та потрібною завжди. Деревообробка – це інтелектуальна, високотехнологічна професія, яка розвивається і вдосконалюється в усьому світі. Фахова освіта дозволить обіймати посади дизайнера-конструктора меблів і дерев’яних виробів, інженера-технолога лісопильного, столярного та меблевого виробництв. Підприємці та виробники деревообробної галузі, часто звертаються до нас в коледж  у пошуках інженерно-технологічних спеціальностей, пов’язаних із вирощуванням лісу, заготівлею деревини, деревообробного і меблевого виробництв.

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

 • Механічне оброблювання деревини
 • Основи конструювання виробів із деревини
 • Основи проектування деревообробних цехів
 • Обладнання галузі
 • Сушіння і захист деревини
 • Основи технології меблевого виробництва
 • Комп’ютерна графіка
 • Автоматизація виробничих процесів
 • Деревинознавство
 • Матеріалознавство
 • Економіка підприємств
 • Основи технології лісопильно-дерервообробних виробництв
 • Основи метрології  і стандартизації
 • Основи охорони праці
 • Основи технології столярно-будівельного виробництва
 • Виробництво деревних композиційних матеріалів
 • Опорядження деревини та деревних матеріалів
 • Виробництво спеціальних виробів із деревини
 • Технологія дерев’яного домобудування.

 

Випускники спеціальності 187 Деревообробні та меблеві технології  здобувають необхідні навички та компетенції з виготовлення столярно-меблевих виробів, зокрема мають можливість працювати на лісопромислових та деревообробних підприємствах, у проектно-конструкторських, проектно-технологічних  на таких посадах:

 • технолог,
 • конструктор,
 • начальник цеху,
 • майстер цеху,
 • бригадир,
 • відкривають власні приватні підприємства з випуску меблевих та столярних виробів.

 

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Випускники спеціальності 187 Деревообробні та меблеві технології володіють сучасними методами обробки інформації з використанням комп’ютерної техніки, а також конструювання виробів із деревини за допомогою нового сучасного програмного забезпечення,  проектування виробництва та застосування нових сучасних видів технології виготовлення столярно-меблевих виробів, приймають участь в розробленні відповідної конструкторсько-технологічної документації, володіють методикою підбору сучасних матеріалів для виготовлення меблевих та столярних  виробів, проводять аналіз стану виробництва та визначають напрямки розробки (вдосконалення) технологічного процесу.

 

ПОДАЛЬШЕ НАВЧАННЯ

Студенти отримують диплом фахового молодшого бакалавра. Здобувачі освіти, які закінчили навчання в коледжі, можуть в подальшому продовжити своє навчання за скороченим терміном в:

 • Київський національний університет будівництва і архітектури;
 • Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;
 • Національний  університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;
 • Поліський національний університет.

 

 

205 Лісове господарство

 

 

 

Код спеціальності

205

Форма навчання

Денна  і заочна

Термін навчання

На базі 9-х класів - 3 роки 10 місяців

 

На базі 11-х класів та після професійно – технічних  училищ - 2 роки 10 місяців

Назва галузі

20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність

Лісове господарство

Освітньо-професійна програма

Лісове господарство

Освітньо-професійний ступінь

фаховий молодший бакалавр з лісового господарства

 

 

 

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ В РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 205 Лісове господарство

 

 

 

Задоволення стійкого попиту роботодавців на підготовку фахових молодших бакалаврів з даної спеціальності.  

 

Надати здобувачам освіти теоретичні знання, практичні уміння і навички та компетентності достатні для успішного виконання професійних обов’язків у вирішуванні практичних проблем в галузі лісового господарства, у  державних та приватних підприємствах, розроблення заходів з підвищення ефективності та технічного забезпечення  лісового  господарства, з урахуванням потреб  заінтересованих сторін, тенденцій  розвитку лісової спеціальності, ринку праці, збереження довкілля України.

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

 

Професія фахівця з лісового господарства  є і буде актуальною та потрібною завжди. Фахова освіта дозволить обіймати посади на підприємствах та інститутах галузі лісового господарства. Це спеціальність яка  вивчає, веде облік і відтворення, охорону і захист лісів, а також регулювання їх використання з метою задоволення потреб в лісових ресурсах.

 

 

 

Спеціальні дисципліни, які вивчають здобувачі освіти:

 

 • Ботаніка  
 • Лісове грунтознавство  
 • Геодезія
 • Лісозахист
 • Лісівництво
 • Механізація лісогосподарських робіт
 • Лісова таксація і лісовпорядкування
 • Дендрологія
 • Лісові культури і лісомеліорація
 • Деревинознавство і лісове товарознавство
 • Економіка та організація лісового господарства
 • Комп’ютеризація лісогосподарського виробництва
 • Основи мисливствознавства
 • Недеревні ресурси лісу
 • Лісоексплуатація

 

 

 

Випускники спеціальності 205 Лісове господарство здобувають необхідні навички та компетенції з:

 

 

 

 • застосування знань, умінь, наявних досліджень й практичного досвіду  ведення лісового та мисливського господарства у виробничій діяльності. 
 • організації виконання виробничих завдань з ведення лісового та мисливського господарства.
 • об’єктивного оцінювання стану дерев, лісостанів, особливості їх росту,  а також стану мисливських угідь.
 • проведення лісівничих вимірювань із вибором засобів вимірювання згідно встановлених рекомендацій.
 • створення, вирощування та формування лісових насаджень, володіння методами природнього відновлення лісів.
 • вибору  типового устаткування та машини для вирішення професійних завдань.
 •  реалізації ефективних заходів з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень, їх біологічної стійкості, ощадливого використання лісових ресурсів.
 • ефективної оцінки  та використання лісової продукції.
 • Розуміння проектної документації, зокрема описи, положення, інструкції та інші документи.
 • організації роботу малих колективів виконавців.
 • Формування почуття  відповідальності за виконану роботу.
 • Формування  екологічного мислення і свідомості, ставлення до природи, як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля.

 

 

 

 Випускники спеціальності 205 Лісове господарство можуть працювати в :

 

 • Технік лісового господарства
 • Технік-лісопатолог; 
 • Технік-таксатор; 
 • Інспектор з охорони природи;
 • Технік-ґрунтознавець; 
 • Технік-мисливського господарства; 
 • Інспектор з охорони природи;
 • Технік із лісозаготівель;
 • Інспектор з контролю якості та використання лісоматеріалів;
 • Майстер виробничого навчання; Інструктор виробничого навчання; 
 • Помічник керівника малого підприємства (без аппарату управління);
 • Інструктор виробничого навчання, лаборант (освіта), майстер виробничого навчання, майстер навчального центру, технолог– наставник, педагог професійного навчання.

 

 

 

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

 

 

 

Випускники спеціальності 205 Лісове господарство вміють -  організовувати виконання виробничих завдань з ведення лісового та мисливського господарства; оцінювати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту, а також стан мисливських угідь,  проводити лісівничі вимірювання із вибором засобів вимірювання згідно встановлених рекомендацій, реалізовувати ефективні заходи з підвищення продуктивності насаджень, їх біологічної стійкості, ощадливого використання лісових ресурсів,  ефективно оцінювати та використовувати лісову продукцію, нести відповідальність за результати своєї діяльності, здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях.

 

 

 

ПОДАЛЬШЕ НАВЧАННЯ

 

 

 

Студенти отримують диплом фахового молодшого бакалавра. Здобувачі освіти, які закінчили навчання в коледжі, можуть в подальшому продовжити своє навчання за скороченим терміном в:

 

 • Київський національний університет будівництва і архітектури;
 • Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;
 • Національний  університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;
 • Поліський національний університет.

 

161 Хімічні технології та інженерія

 

Код спеціальності

161

Форма навчання

Денна 

Термін навчання

На базі 9-х класів - 3 роки 10 місяців

 

На базі 11-х класів та після професійно – технічних  училищ - 2 роки 10 місяців

Назва галузі

16  Хімічна інженерія та біоінженерія

Спеціальність

Хімічні технології та інженерія

Освітньо-професійна програма

Хімічні технології та інженерія

Освітньо-професійний ступінь

фаховий молодший бакалавр з хімічних технологій та інженерії

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ В РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 161 Хімічні технології та інженерія

Світова хімічна промисловість потребує спеціалістів із сучасним рівнем знань, які забезпечать подальший стрімкий розвиток багатьох її галузей. Інженери-хіміки – фахівці в області хімічної технології, які мають всебічну високоякісну підготовку з дисциплін загальноосвітнього, гуманітарно-економічного, природничо-наукового циклів і дисциплін професійно-орієнтовного спрямування, а отже можуть працювати над розробкою та впровадженням нових або модернізацією наявних технологічних потоків, здатні вивчати наукові проблеми різних виробництв, проводити науково-дослідні роботи направлені на удосконалення технологічних процесів та поліпшення якості кінцевої продукції. Наші випускники – фахівці з високими теоретичними знаннями та практичними навиками. Це спеціалісти, які сьогодні займають керівні посади на багатьох підприємствах, працюють в науково-дослідних інститутах, мають вагомі наукові здобутки.

 

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

Професія фахівця з хімічної технології та інженерії є і буде актуальною та потрібною завжди. Фахова освіта дозволить обіймати посади на підприємствах та інститутах галузі хімічних технологій. Організація технологічних процесів, яка орієнтована на успішну діяльність хімічних виробництв, що спирається на теоретичні та практичні основи хімічної технології та інженерії, а також створення нових і вдосконалення перспективних хімічних технологій, з урахуванням таких актуальних питань у світі як: розширення сировинної бази, енергозберігаючих та маловідходних технологій і екологічної безпеки. Фахівці спеціальності Хімічна технологія та інженерія потрібні у якості технік-технологів, технік-конструкторів, техніків із стандартизації, технік-лаборантів, на підприємствах хімічного профілю, у якості співробітників лабораторій інших виробництв. Формування майбутнього молодшого спеціаліста відбувається не лише при засвоєнні теоретичного матеріалу та набутті практичних навичок у навчальних лабораторіях, але й безпосередньо у виробничих умовах при проходженні технологічної та переддипломної практики на провідних підприємствах України.

Спеціальні дисципліни, які вивчають здобувачі освіти:

 • Органічна хімія
 • Аналітична хімія
 • Виробництво деревних плит
 • Основи проектування виробництва плитних матеріалів
 • Виробництво деревних композиційних матеріалів
 • Піднімально-транспортні засоби
 • Деревинознавство
 • Основи автоматики та АВП
 • Виробництво і застосування полімерів
 • Хімія деревини і ВМС
 • Оздоблення деревних плит
 • Основи технології ЦПВ
 • Комп’ютерні технології
 • Виробництво клеєних матеріалів
 • Основи технології деревообробних виробництв
 • Процеси та апарати

 

Випускники спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія здобувають необхідні навички та компетенції з:

 • розробки технологічного процесу виробництва деревних плит та пластиків,
 • ефективно здійснюють технологічний контроль на кожній технологічній стадії,
 • розробляють технологічні процеси виробництва паперу і картону та процеси їх переробки на нові види паперово-картонної продукції,
 • користуються проектно-конструкторською документацією, використовуючи нові комп'ютерні технології,
 • проводять хімічні аналізи якості сировини та продукції, використовуючи різні методи якісного та кількісного аналізу.

 

 Випускники спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія можуть працювати в:

 • компаніях, підприємствах та інститутах галузі хімічної переробки деревини,
 • в сфері охорони навколишнього середовища,
 • займати посади в проєктних групах,
 • підприємствах деревообробної, плитної та паперової промисловості;
 • в проектно-конструкторських та проектно-технологічних організаціях;
 • хімічних лабораторіях,
 • в лабораторіях на підприємствах деревообробної та хімічної переробки деревини.

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Випускники спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія вміють - розробляти технологічний процес виробництва деревних плит та пластиків, ефективно здійснювати технологічний контроль на кожній технологічній стадії, розробляти технологічні процеси виробництва паперу і картону та процеси їх переробки на нові види паперово-картонної продукції, користуватися проектно-конструкторською документацією, використовуючи нові комп'ютерні технології, проводити хімічні аналізи якості сировини та продукції, використовуючи різні методи якісного та кількісного аналізу.

ПОДАЛЬШЕ НАВЧАННЯ

Студенти отримують диплом фахового молодшого бакалавра. Здобувачі освіти, які закінчили навчання в коледжі, можуть в подальшому продовжити своє навчання за скороченим терміном в:

 • Київський національний університет будівництва і архітектури;
 • Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»;
 • Український державний хіміко-технологічний університет.

 

Циклова комісія фізико-математичних дисциплін

Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідні високий рівень підготовки, лідерські якості, вміння використовувати засвоєний матеріал на практиці, відповідати сучасним вимогам до спеціаліста. Саме над досягненням цієї мети і працюють викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін.

Детальніше...

http://www.zoofirma.ru/