http://www.zoofirma.ru/

Відділення технологічних та фінансово-економічних дисциплін (студенти заочної форми навчання)

 

На відділенні здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

 

205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО,

освітньо-професійна програма «Обробка деревини»

галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство,

кваліфікація – технік-технолог;

 

161 ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія,

кваліфікація – технік-технолог;

 

187  ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

галузь знань 18  Виробництво та технології,

 

кваліфікація – технік-технолог;

 

 

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

галузь знань 07 Управління та адміністрування,

кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з фінансів і кредиту;

 

051 ЕКОНОМІКА

галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки,

кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з економіки.

 

Спеціальність 205 Лісове господарство,

освітньо-професійна програма «Обробка деревини»

 

Випускники даної спеціальності є техніками-технологами в галузі оброблювання деревини.

 

Термін навчання:

√   3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти

√   2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

Форма навчання: денна, заочна

Кваліфікація: технік-технолог

 

Професійні фахові спеціальні компетентності:

 • розробка нових, сучасних конструкцій столярно-меблевих виробів,  конструкторсько-технологічної документації та її оформлення;
 • розробка технологічних процесів виробництва столярних та меблевих виробів;
 • контроль на кожній технологічній стадії;
 • проведення розрахунків норм витрат сировини, матеріалів.

 

Високий рівень підготовки наших студентів надає їм можливість розробляти:

-                нові, сучасні конструкції столярно-меблевих виробів; 

-                всю конструкторсько-технологічну документацію, використовуючи сучасне програмне забезпечення та правильно її оформляти;

-                технологічний процес виробництва столярних та меблевих виробів;

-                 поопераційний маршрут оброблення деталей та складання виробів у процесі їх виготовлення;

-                ефективно здійснювати технологічний контроль на кожній технологічній стадії;

-                проводити розрахунки норм витрат сировини, матеріалів.

 

Випускники є спеціалістами:

 • в галузі механічної обробки деревини;
 • проектування меблевих, столярних виробів;
 • виготовлення меблів, столярних виробів.

 Після закінчення коледжу спеціалісти працюють на посадах технологів, конструкторів, начальників та майстрів цехів, бригадирами, відкривають приватні підприємства з випуску меблевих та столярних виробів.

 Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

-                Київський національний університет будівництва і архітектури;

-                 Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

-                Національний  університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

-                Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка, м. Харків;

-   Поліський національний університет

 

 

 

 

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

 

Випускники даної спеціальності є техніками-технологами в галузі виробництва деревностружкових та деревноволокнистих плит, деревних пластиків, фанери, декоративних паперовошаруватих пластиків, паперу та картону.

 

 

Термін навчання:

√  3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти

√   2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

Форма навчання: денна

Кваліфікація: технік-технолог

Професійні фахові спеціальні компетентності:

 • розробляти технологічний процес виробництва деревних плит та пластиків,
 • ефективно здійснювати технологічний контроль на кожній технологічній стадії;
 • розробляти технологічні процеси виробництва паперу і картону та процеси їх переробки на нові види паперово-картонної продукції;
 • користуватися проектно-конструкторською документацією, використовуючи нові комп'ютерні технології;
 • проводити хімічні аналізи якості сировини та продукції, використовуючи різні методи якісного та кількісного аналізу.

 

Випускники працюють на посадах технологів, начальників та майстрів цехів, бригадирами, керівниками на підприємствах деревообробної, плитної, паперової промисловості, в проектно-конструкторських та проектно-технологічних організаціях, хімічних лабораторіях інших виробництв.

 

Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

-                Київський національний університет будівництва і архітектури

-                 Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

-                Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»;

-                Український державний хіміко-технологічний університет.

  

Спеціальність 187  Деревообробні та меблеві технології

  

Випускники даної спеціальності є техніками-технологами у деревообробній галузі та виробництві меблевих виробів.

 Термін навчання:

 • 3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти
 • 2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

 Форма навчання: денна, заочна

 Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр

 Професійні фахові спеціальні компетентності:

 •  обґрунтовувати і розробляти технологічний процес виготовлення  виробів з деревини та меблевих виробів;
 • розробка нових, сучасних конструкцій столярно-меблевих виробів,  конструкторсько-технологічної документації та її оформлення;
 • володіти методикою конструювання меблевих виробів, зокрема, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення;
 • здатність проектувати вироби з деревини та приймати участь в розробленні відповідної технологічної документації;
 • володіти методикою підбору сучасних матеріалів для виготовлення меблевих виробів.

 Високий рівень підготовки наших студентів надає їм можливість розробляти:

 -                нові, сучасні конструкції столярно-меблевих виробів; 

 -                конструкторсько-технологічну документацію, використовуючи сучасне програмне забезпечення та правильно її оформляти;

 -                технологічний процес виробництва столярних та меблевих виробів;

 -                 поопераційний маршрут оброблення деталей та складання виробів у процесі їх виготовлення;

 -                контролювати порядок технологічних операцій та їх виконання; проводити розрахунки норм витрат сировини, матеріалів;

 -                проводити аналіз стану виробництва та визначити напрямки розробки (вдосконалення) технологічного процесу.

 

Випускники є спеціалістами:

 •  в галузі механічної обробки деревини;
 • проектування меблевих, столярних виробів;
 • виготовлення меблів, столярних виробів.

 Після закінчення коледжу спеціалісти працюють на посадах технологів, конструкторів, начальників та майстрів цехів, бригадирами, відкривають приватні підприємства з випуску меблевих та столярних виробів.

 Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

 -                Київський національний університет будівництва і архітектури;

 -                Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

 -                Національний  університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

 -                Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка, м. Харків;

 -                Поліський національний університет.

 

 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фахові молодші бакалаври підготовлені для  професійної діяльності зфінансів, банківської справи та страхування.

 

Термін навчання:

√     2 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти;

√     1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти

Форма навчання: денна, заочна

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з фінансів і кредиту

 

Професійні фахові спеціальні компетентності:

 • використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;
 • володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • складати, аналізувати фінансову звітність та пов’язану з нею інформацію;
 • формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища;
 • приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • управляти фінансовими ризиками тощо.

 

Здобувачі освіти вивчають всі аспекти управління фінансово-господарською діяльністю підприємств різних форм власності, здійснення фінансових операцій банківських та страхових установ: планування, формування фінансових ресурсів, їх розподілу та використання.

 

Випускники працюють на підприємствах різних галузей господарства України, в банках, страхових компаніях, інвестиційних компаніях, інших фінансових  небанківських установах, Державному казначействі, Державній податковій службі, органах державного управління та місцевого самоврядування на посадах:

→   спеціаліста з фінансової роботи;

→   Фахівця з управління активами; 

→   фахівця банківської установи та інших фінансових установ;

→   кредитного інспектора;

→   інспектора обмінного пункту; 

→   фахівця страхової компанії, експерта-консультанта із страхування;

→   фахівця з податків та зборів, податкового інспектора;

→   Фахівця у сфері пенсійного страхування;

→   брокера з цінних паперів, фахівця з біржових операцій;

→   фінансового консультанта,

→   фахівця з питань фінансово-економічної безпеки.

 

Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

-       Київський національний університет будівництва і архітектури,

-       Державний університет «Житомирська політехніка»,

-       Поліський національний університет,

-       Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана,

-       Київський національний торговельно-економічний університет тощо.

 

Спеціальність «Економіка»

 

В коледжі здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів з економіки для українських підприємств, органів державного управління та місцевого самоврядування.

 

Термін навчання:

√ 2 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти;

√ 1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.

Форма навчання: денна, заочна

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з економіки

 

Професійні фахові спеціальні компетентності:

 • володіти методами спостереження, опису, класифікації та систематизації економічних процесів;
 • співставляти та порівнювати альтернативні варіанти, прогнозувати можливі наслідки впливу на поведінку економічних суб’єктів, застосовуючи методи аналізу економічних процесів;
 • виконувати контрольні функції у сфері економіки;
 • використовувати економіко-математичні методи обробки інформації під час вирішення професійних завдань;
 • володіти навиками роботи з комп’ютером на рівні користувача, використовувати  інформаційні технології для вирішення практичних завдань у галузі професійної діяльності.

Фахові молодші бакалаври підготовлені для  професійної діяльності з економіки. Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрачання коштів, аналізувати результати роботи підприємства, впроваджувати нові ефективні методи.

Після закінчення коледжу випускники працюють на посадах:

→  економіст;

→  економіст із ціноутворення, з договірних та претензійних робіт;

→  економіст з фінансової роботи;

→  економіст з праці;

→  економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економічний радник;

→  логіст;

→  фахівець з ефективності підприємництва, фахівець з управління активами,  фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;

→  консультант з ефективності підприємництва;

→  помічник керівника виробничого підрозділу тощо.

.

Випускники можуть продовжити навчання закладах вищої освіти:  

-       Київський національний університет будівництва і архітектури,

-       Державний університет «Житомирська політехніка»,

-       Поліський національний університет,

-       Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана,

-       Київський національний торговельно-економічний університет та інші

 

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін

В цикловій комісії підготовку фахових молодших бакалаврів спеціальностей «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюють три кандидати економічних наук, викладачі-методисти та спеціалісти вищої категорії.

Детальніше...

Циклова комісія обробки деревини та хімічних технологій

Циклова комісія готує спеціалістів середньої ланки для виробництв деревообробної, меблевої промисловості та інших галузей.

Детальніше...

Циклова комісія фізико-математичних дисциплін

Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідні високий рівень підготовки, лідерські якості, вміння використовувати засвоєний матеріал на практиці, відповідати сучасним вимогам до спеціаліста. Саме над досягненням цієї мети і працюють викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін.

Детальніше...

http://www.zoofirma.ru/