http://www.zoofirma.ru/

Відділення технологічних та фінансово-економічних дисциплін (студенти заочної форми навчання)

 

На відділенні здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

 

187  ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ

 Освітньо-професійна програма "Деревообробні та меблеві технології"

галузь знань 18  Виробництво та технології

Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з деревообробних та меблевих технологій

 

 

205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з лісового господарства

 

161 ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітньо-професійна програма "Хімічні технології та інженерія"

галузь знань 16 Хімічна інженерія та біоінженерія

Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з хімічних технологій та інженерії

 

 

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування"

галузь знань 07 Управління та адміністрування

Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської прави та страхування

 

051 ЕКОНОМІКА

Освітньо-професійна програма "Економіка"

галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з економіки

 

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

 галузь знань 07 Управління та адміністрування

Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

 

 

Спеціальність 187  Деревообробні та меблеві технології

 

  Випускники даної спеціальності є техніками-технологами у деревообробній галузі та виробництві меблевих виробів.

 

 Термін навчання:

 

 • 3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти
 • 2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

 

 Форма навчання: денна, заочна

 

 Освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр

 

 Професійні фахові спеціальні компетентності:

 

 •  обґрунтовувати і розробляти технологічний процес виготовлення  виробів з деревини та меблевих виробів;
 • розробка нових, сучасних конструкцій столярно-меблевих виробів,  конструкторсько-технологічної документації та її оформлення;
 • володіти методикою конструювання меблевих виробів, зокрема, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення;
 • здатність проектувати вироби з деревини та приймати участь в розробленні відповідної технологічної документації;
 • володіти методикою підбору сучасних матеріалів для виготовлення меблевих виробів.

 

 Високий рівень підготовки наших студентів надає їм можливість розробляти:

 

 -                нові, сучасні конструкції столярно-меблевих виробів; 

 

 -                конструкторсько-технологічну документацію, використовуючи сучасне програмне забезпечення та правильно її оформляти;

 

 -                технологічний процес виробництва столярних та меблевих виробів;

 

 -                 поопераційний маршрут оброблення деталей та складання виробів у процесі їх виготовлення;

 

 -                контролювати порядок технологічних операцій та їх виконання; проводити розрахунки норм витрат сировини, матеріалів;

 

 -                проводити аналіз стану виробництва та визначити напрямки розробки (вдосконалення) технологічного процесу.

 

 

Випускники працюють на посадах технологів, начальників та майстрів цехів, бригадирами, керівниками на підприємствах деревообробної, плитної, паперової промисловості, в проектно-конструкторських та проектно-технологічних організаціях, хімічних лабораторіях інших виробництв.

 

Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

-                Київський національний університет будівництва і архітектури

-                 Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

-                Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»;

-                Український державний хіміко-технологічний університет.

  

 

Випускники є спеціалістами:

 •  в галузі механічної обробки деревини;
 • проектування меблевих, столярних виробів;
 • виготовлення меблів, столярних виробів.

 Після закінчення коледжу спеціалісти працюють на посадах технологів, конструкторів, начальників та майстрів цехів, бригадирами, відкривають приватні підприємства з випуску меблевих та столярних виробів.

 

 Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

 -                Київський національний університет будівництва і архітектури;

 -                Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

 -                Національний  університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

 -                Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка, м. Харків;

 -                Поліський національний університет.

 

Спеціальність 205 Лісове господарство,

 Випускники даної спеціальності є фахівцями, здатними вирішувати комплексні завдання зі створення, догляду, формування лісових насаджень, їх інвентаризації, використання.

 

 

 

 Термін навчання:

 

 •  3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти
 •  2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

 

 

 

Форма навчання: денна, заочна

 

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр 

 

 

 

Професійні фахові спеціальні компетентності:

 

-         організовувати виконання виробничих завдань з ведення лісового та мисливського господарства;

 

-         оцінювати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту, а також стан мисливських угідь;

 

-         проводити лісівничі вимірювання із вибором засобів вимірювання згідно встановлених рекомендацій;

 

-         реалізовувати ефективні заходи з підвищення продуктивності насаджень, їх біологічної стійкості, ощадливого використання лісових ресурсів;

 

-         ефективно оцінювати та використовувати лісову продукцію;

 

-         нести відповідальність за результати своєї діяльності.

 

 

 

 Спеціалісти підготовлені для професійної діяльності з:

 

-         вирощування, інвентаризація, користування, охорона і захист лісових насаджень;

 

-         формування лісових та декоративних насаджень;

 

-         озеленення населених пунктів, промислових центрів, підприємств та садиб з використанням сучасних комп’ютерних технологій;

 

-         організація мисливського господарства, примноження мисливської фауни, охорона мисливських угідь;

 

-         організація та проведення заготівлі лісу і обробки деревини

 

 

 

Фахівці з лісового господарства можуть працювати на підприємствах та інститутах галузі лісового господарства, в сфері охорони навколишнього середовища, займати посади в проєктних групах, в лабораторіях на підприємствах лісової галузі.

 

 

 

Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

 

-  Київський національний університет будівництва і архітектури

 

-  Інститут інноваційної освіти КНУБА    

 

-   Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

 

-   Національний  університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

 

-  Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка, м. Харків;

-    Житомирський національний агроекологічний університет; 

 

 

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

 

Випускники даної спеціальності є техніками-технологами в галузі виробництва деревностружкових та деревноволокнистих плит, деревних пластиків, фанери, декоративних паперовошаруватих пластиків, паперу та картону.

 

 

Термін навчання:

√  3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти

√   2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

Форма навчання: денна

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: технік-технолог

Професійні фахові спеціальні компетентності:

 • розробляти технологічний процес виробництва деревних плит та пластиків,
 • ефективно здійснювати технологічний контроль на кожній технологічній стадії;
 • розробляти технологічні процеси виробництва паперу і картону та процеси їх переробки на нові види паперово-картонної продукції;
 • користуватися проектно-конструкторською документацією, використовуючи нові комп'ютерні технології;
 • проводити хімічні аналізи якості сировини та продукції, використовуючи різні методи якісного та кількісного аналізу.

 

 

 

 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фахові молодші бакалаври підготовлені для  професійної діяльності з фінансів, банківської справи та страхування.

 

Термін навчання:

√     2 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти;

√     1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти

Форма навчання: денна, заочна

Освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр 

 

Професійні фахові спеціальні компетентності:

 • використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;
 • володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • складати, аналізувати фінансову звітність та пов’язану з нею інформацію;
 • формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища;
 • приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • управляти фінансовими ризиками тощо.

 

Здобувачі освіти вивчають всі аспекти управління фінансово-господарською діяльністю підприємств різних форм власності, здійснення фінансових операцій банківських та страхових установ: планування, формування фінансових ресурсів, їх розподілу та використання.

 

Випускники працюють на підприємствах різних галузей господарства України, в банках, страхових компаніях, інвестиційних компаніях, інших фінансових  небанківських установах, Державному казначействі, Державній податковій службі, органах державного управління та місцевого самоврядування на посадах:

→   спеціаліста з фінансової роботи;

→   Фахівця з управління активами; 

→   фахівця банківської установи та інших фінансових установ;

→   кредитного інспектора;

→   інспектора обмінного пункту; 

→   фахівця страхової компанії, експерта-консультанта із страхування;

→   фахівця з податків та зборів, податкового інспектора;

→   Фахівця у сфері пенсійного страхування;

→   брокера з цінних паперів, фахівця з біржових операцій;

→   фінансового консультанта,

→   фахівця з питань фінансово-економічної безпеки.

 

Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

-       Київський національний університет будівництва і архітектури,

-       Державний університет «Житомирська політехніка»,

-       Поліський національний університет,

-       Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана,

-       Київський національний торговельно-економічний університет тощо.

 

Спеціальність «Економіка»

 

В коледжі здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів з економіки для українських підприємств, органів державного управління та місцевого самоврядування.

 

Термін навчання:

√ 2 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти;

√ 1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.

Форма навчання: денна, заочна

Освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр 

 

Професійні фахові спеціальні компетентності:

 • володіти методами спостереження, опису, класифікації та систематизації економічних процесів;
 • співставляти та порівнювати альтернативні варіанти, прогнозувати можливі наслідки впливу на поведінку економічних суб’єктів, застосовуючи методи аналізу економічних процесів;
 • виконувати контрольні функції у сфері економіки;
 • використовувати економіко-математичні методи обробки інформації під час вирішення професійних завдань;
 • володіти навиками роботи з комп’ютером на рівні користувача, використовувати  інформаційні технології для вирішення практичних завдань у галузі професійної діяльності.

Фахові молодші бакалаври підготовлені для  професійної діяльності з економіки. Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрачання коштів, аналізувати результати роботи підприємства, впроваджувати нові ефективні методи.

Після закінчення коледжу випускники працюють на посадах:

→  економіст;

→  економіст із ціноутворення, з договірних та претензійних робіт;

→  економіст з фінансової роботи;

→  економіст з праці;

→  економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економічний радник;

→  логіст;

→  фахівець з ефективності підприємництва, фахівець з управління активами,  фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;

→  консультант з ефективності підприємництва;

→  помічник керівника виробничого підрозділу тощо.

.

Випускники можуть продовжити навчання закладах вищої освіти:  

-       Київський національний університет будівництва і архітектури,

-       Державний університет «Житомирська політехніка»,

-       Поліський національний університет,

-       Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана,

-       Київський національний торговельно-економічний університет та інші

 

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін

В цикловій комісії підготовку фахових молодших бакалаврів спеціальностей «Економіка», «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» здійснюють три кандидати економічних наук, викладачі-методисти та спеціалісти вищої категорії.

Детальніше...

Циклова комісія обробки деревини та хімічних технологій

 

Спеціальність 187  "Деревообробні та меблеві технології"

 

Детальніше...

Циклова комісія фізико-математичних дисциплін

Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідні високий рівень підготовки, лідерські якості, вміння використовувати засвоєний матеріал на практиці, відповідати сучасним вимогам до спеціаліста. Саме над досягненням цієї мети і працюють викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін.

Детальніше...

http://www.zoofirma.ru/