http://www.zoofirma.ru/

Силабуси

1. ОПП Графічний дизайн

Основи екології

Безпека жіттєдіяльності

 

2. ОПП Соціальна робота

 

Безпека жіттєдіяльності

Охорона праці в галузі

Бюджетна система

 

3. ОПП Обробка деревини

Основи проектування деревообробних цехів

Охорона праці в галузі

Основи технології меблевого виробництва

Виробництво спеціальних виробів із деревини

Основи метрології і стандартизації та взаємозамінності

Основи конструювання виробів із деревини

 

4. ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Системи автоматизованого проєктування

Безпека жіттєдіяльності

Обчислювальна та мікропроцесорна техніка в системах контролю, керування та захисту

Бюджетна система

 

 

5. ОПП Фінанси, банківська справа та страхування

Безпека жіттєдіяльності

Економіка і нормування праці

Економічний аналіз

 

6. ОПП Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Безпека жіттєдіяльності

Системи автоматизованого проєктування

Комп'ютерна графіка

Обчислювальна та мікропроцесорна техніка в системах контролю, керування та захисту

Бюджетна система

 

 

7. ОПП Економіка

Безпека жіттєдіяльності

Бюджетна система

Економічний аналіз

 

8. Комп'ютерна інженерія

Комп’ютерна схемотехніка

Монтаж електронних засобів 

Програмне забезпечення

Програмування 

Системне програмування

Бюджетна система

 

9. Інженерія програмного забезпечення

Офісне програмне забезпечення

Розробка застосувань клієнт-сервер

Розробка Web-застосувань

Бюджетна система

http://www.zoofirma.ru/