http://www.zoofirma.ru/

Циклова комісія обробки деревини та хімічних технологій

Циклова комісія готує спеціалістів середньої ланки для виробництв деревообробної, меблевої промисловості та інших галузей.

 

Технологічний процес оброблювання деревини вважається одним з найдревніших. І перші учні казенної ремісничої школи (яка була відкрита в 1911 році на базі якої створений Житомирський технологічний коледж) набували саме теслярсько-токарні знання та навички, що потім успішно застосовували у своїй роботі.

На цикловій комісії працює 7 викладачів, які в своїй основній кількості є викладачами вищої категорії та мають педагогічні звання викладач-методист, також всі викладачі мають великий досвід практичної діяльності в галузі деревообробки та меблевого виробництва. Викладачі та студенти постійно підвищують свій рівень знань та навичок в даній галузі, відвідуючи деревообробні виставки  та підприємства в Україні та за кордоном.  Велика увага приділяється практичній підготовці. Студенти проходять практики не тільки в навчально-виробничих майстернях коледжу, а й на виробництвах галузі м. Житомира в інших містах України та за кордоном, відбувається обмін студентами.

Навчально-виробничі майстерні оснащені сучасним деревообробним обладнанням, що дає можливість виготовляти столярно-будівельні та меблеві вироби за повним технологічним циклом. Під час практики студенти мають можливість виготовити свої вироби, а кращі зразки впроваджуються у виробництво.

Коледж тісно співпрацює з роботодавцями та з  асоціацією виробників і постачальників деревообробного обладнання. Асоціація надає матеріальну допомогу, стимулює кращих студентів іменними стипендіями, сприяє працевлаштуванню випускників.

В коледжі щорічно проводяться конференції конкурси «Кращий за професією». Переможці конкурсу делегуються на всеукраїнські професійні олімпіади, де наші студенти виборювали лише призові місця та Гран-Прі.

 

Спеціальність «Лісове господарство» (освітньо-професійна програма "Обробка деревини")

Термін навчання:

 •  3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти
 •  2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

Форма навчання: денна, заочна

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр

Професійні фахові спеціальні компетентності:

розробка нових, сучасних конструкції столярно-меблевих виробів,  конструкторсько-технологічної  документації та її оформлення, розробка технологічних процесів виробництва столярних та меблевих виробів, контроль на кожній технологічній стадії, проведення розрахунків норм витрат сировини, матеріалів.

Спеціалісти підготовлені для професійної діяльності з столярно-меблевого виробництва .

Після закінчення коледжу спеціалісти працюють на посадах технологів, конструкторів, начальників та майстрів цехів, бригадирами, відкривають приватні підприємства з випуску меблевих та столярних виробів.

Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

-            Київський національний університет будівництва і архітектури

-            Інститут інноваційної освіти КНУБА    

-            Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

-            Національний  університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

-            Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка, м. Харків;

-            Житомирський національний агроекологічний університет;

 

Спеціальність 187  Деревообробні та меблеві технології

 Випускники даної спеціальності є техніками-технологами у деревообробній галузі та виробництві меблевих виробів.

  Термін навчання:

 • 3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти
 • 2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

 Форма навчання: денна, заочна

 Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр

Професійні фахові спеціальні компетентності:

 • обґрунтовувати і розробляти технологічний процес виготовлення  виробів з деревини та меблевих виробів;
 • розробка нових, сучасних конструкцій столярно-меблевих виробів,  конструкторсько-технологічної документації та її оформлення;
 • володіти методикою конструювання меблевих виробів, зокрема, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення;
 • здатність проектувати вироби з деревини та приймати участь в розробленні відповідної технологічної документації;
 • володіти методикою підбору сучасних матеріалів для виготовлення меблевих виробів.

 Високий рівень підготовки наших студентів надає їм можливість розробляти:

 -                нові, сучасні конструкції столярно-меблевих виробів; 

 -                конструкторсько-технологічну документацію, використовуючи сучасне програмне забезпечення та правильно її оформляти;

 -                технологічний процес виробництва столярних та меблевих виробів;

 -                 поопераційний маршрут оброблення деталей та складання виробів у процесі їх виготовлення;

 -                контролювати порядок технологічних операцій та їх виконання; проводити розрахунки норм витрат сировини, матеріалів;

 -                проводити аналіз стану виробництва та визначити напрямки розробки (вдосконалення) технологічного процесу.

 Спеціалісти підготовлені для професійної діяльності з механічної обробки деревини, проектування меблевих, столярних виробів; виготовлення меблів, столярних виробів.

 Після закінчення коледжу спеціалісти працюють на посадах технологів, конструкторів, начальників та майстрів цехів, бригадирами, відкривають приватні підприємства з випуску меблевих та столярних виробів.

 Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

 -                Київський національний університет будівництва і архітектури;

 -                Національний лісотехнічний університетУкраїни, м. Львів;

 -                Національний  університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

 -                Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка, м. Харків;

 -                Житомирський національний агроекологічний університет.

 

 Спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Термін навчання:

 •   3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти
 •   2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

Форма навчання: денна

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр

Професійні фахові спеціальні компетентності: розробляти технологічний процес виробництва деревних плит та пластиків, ефективно здійснювати технологічний контроль на кожній технологічній стадії, розробляти технологічні процеси виробництва паперу і картону та процеси їх переробки на нові види паперово-картонної продукції, користуватися проектно-конструкторською документацією, використовуючи нові комп'ютерні технології, проводити хімічні аналізи якості сировини та продукції, використовуючи різні методи якісного та кількісного аналізу.

Спеціалісти підготовлені для професійної діяльності з хімічної переробки деревини.

Після закінчення коледжу спеціалісти працюють на посадах технологів, начальників та майстрів цехів, бригадирами, на  посадах керівників.

Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

-            Київський національний університет будівництва і архітектури

-            Інститут інноваційної освіти КНУБА  

-            Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

-            Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»;

-            Український державний хіміко-технологічний університет.

http://www.zoofirma.ru/