http://www.zoofirma.ru/

Циклова комісія обробки деревини

Циклова комісія об’єднує дві спеціальності: “Лісове господарство” та “Хімічні технології та інженерія”.

 Оформлення курсової роботи

Спеціальність “ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”.

Важко уявити життя людини без виробів, що її оточують. Перші вироби були виготовлені людиною з деревини. Це була звичайна палиця, що використовувалась як знаряддя праці. І на сьогоднішній день деревина не втратила своєї актуальності через свої чудові властивості та використовується у багатьох галузях народного господарства.


 Технологічний процес оброблювання деревини вважається одним з найдревніших. І перші учні казенної ремісничої школи (яка була відкрита 105 років тому і на базі якої створений Житомирський технологічний коледж) набували саме теслярсько-токарні знання та навички, що потім успішно застосовували у своїй роботі.

Циклова комісія готує спеціалістів середньої ланки для виробництв деревообробної, меблевої промисловості та інших галузей народного господарства.

Щоб бути висококваліфікованим спеціалістом, студенти вивчають цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки, математичної та природничо-наукової підготовки, а також цикл дисциплін професійної та практичної підготовки, а саме:

 • деревинознавсто та матеріалознавство; обладнання галузі;
 • основи технологій лісопиляльно-деревообробного виробництва, технології столярно-будівельного виробництва, основи технології меблевого виробництва;
 • сушіння деревини;
 • опорядження деревини та деревних матеріалів;
 • основи конструювання виробів з деревини;
 • економіка підприємства та інші.

Велика увага приділяється практичній підготовці. Студенти проходять практики не тільки в навчально-виробничих майстернях коледжу, а й на виробництвах галузі м. Житомира та інших містах України.

Випускники спеціальності “Оброблювання деревини” є спеціалістами в галузі механічної обробки деревини, проектування столярно-меблевих виробів, виготовлення меблевих виробів, фанери, паркету, столярних виробів. Вони успішно працюють на підприємствах деревообробної промисловості на посадах технологів, конструкторів, начальників та майстрів цехів, бригадирами, відкривають приватні фірми з випуску меблевих виробів.

Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах за скороченим терміном навчання з обраної спеціальності в м. Житомирі, м. Києві, м. Харкові, м. Львові.

Спеціальність “ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ”.

Випускники спеціальності “Хімічні технології та інженерія” є молодшими спеціалістами техніками-технологами в галузі виробництва деревиностружкових та деревиноволокнистих плит, деревних пластиків, фанери, декоративних пареровошаруватих пластиків, паперу та картону. У циклі професійно-практичної підготовки вивчаються дисципліни:

 • виробництво деревних плит;
 • деревинознавство;
 • основи проектування виробництва плитних матеріалів;
 • автоматики та автоматизації виробничих процесів;
 • технології целюлозо-паперового виробництва;
 • технології деревообробних виробництв;
 • виробництво і застосування полімерів;
 • хімія деревини та високомолекулярних сполук;
 • процеси та апарати;

Високий рівень підготовки надає можливість випускникам у їх подальшій роботі якісно розробляти технологічний процес виробництва деревних плит та пластиків, ефективно здійснювати технологічний контроль на кожній технологічній стадії, розробляти технологічні процеси виробництва паперу і картону та процеси їх переробки на нові види паперово-картонної продукції, користуватися проектно-конструкторською документацією, використовуючи нові комп’ютерні технології, проводити хімічні аналізи якості сировини та продукції, використовуючи різні методи якісного та кількісного аналізу.

Випускники працюють на підприємствах деревообробної, плитної, паперової промисловості, у проектно-конструкторських та проектно-технологічних організаціях, хімічних лабораторіях інших виробництв. Вони займають посади керівників, головних спеціалістів, молодших спеціалістів та викладачів за спеціальністю “Хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів”.

Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах за скороченим терміном навчання з обраної спеціальності в м. Дніпрі, м. Києві, м. Львові.

У цій категорії немає статей. Якщо дочірні категорії показуються на цій сторінці, то вони можуть містити статті.

http://www.zoofirma.ru/