http://www.zoofirma.ru/

Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідні високий рівень підготовки, лідерські якості, вміння використовувати засвоєний матеріал на практиці, відповідати сучасним вимогам до спеціаліста. Саме над досягненням цієї мети і працюють викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін.

 На сьогоднішній день циклова комісія розробляє і використовує нові особистісно-орієнтовані методи підготовки фахівців. Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії велику увагу приділяють власному удосконаленню, підвищенню педагогічної майстерності, тому весь час працюють з педагогічною та фаховою літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії, де також обговорюють підсумки взаємовідвідуваня занять.

Всіх викладачів комісії об’єднує бажання і вміння працювати, аналізувати результати своєї роботи, творчо мислити. Досвід, майстерність і патріотизм – ось ті риси, що притаманні колективу циклової  комісії.

http://www.zoofirma.ru/