Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідні високий рівень підготовки, лідерські якості, вміння використовувати засвоєний матеріал на практиці, відповідати сучасним вимогам до спеціаліста. Саме над досягненням цієї мети і працюють викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін.

 На сьогоднішній день циклова комісія розробляє і використовує нові особистісно орієнтовані методи підготовки фахівців. Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії велику увагу приділяють власному удосконаленню, підвищенню педагогічної майстерності, тому весь час працюють з педагогічною та фаховою літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії, де також обговорюють підсумки взаємовідвідуваня занять.

Всіх викладачів комісії об’єднує бажання і вміння працювати, аналізувати результати своєї роботи, творчо мислити. Досвід, майстерність і патріотизм – ось ті риси, що притаманні колективу циклової.

 

ЗВІТ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ТИЖНЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 З  7 по 11 травня 2018 року в Житомирському технологічному коледжі проходив тиждень циклової комісії фізико-математичних дисциплін. Мета такого заходу  – привернути студентів до точних дисциплін, показати їх красу, практичну спрямованість, ознайомити з маловідомими математичними фактами та фізичними явищами.

 7 квітня

 ВИСТАВКА СТІНГАЗЕТ

 «МАТЕМАТИКА І ФІЗИКА - ЦЕ МОВА ПЛЮС МІРКУВАННЯ»

 Галереєю стінгазет розпочався тиждень фізико-математичних дисциплін. Цікаві математичні, фізичні факти були відображені в стінгазетах. Студенти виявили творчий підхід в оформленні газет, тож кожна з них була посвоєму цікава.

 Найактивнішими учасникам у підготовці стінгазет виявились групи перших курсів, а саме А -10.

 

8 травня

 ОЛІМПІАДА З  МАТЕМАТИКИ

 В олімпіаді приймали участь представники з кожної групи першого курсу. Підготовила та провела олімпіаду викладач математики Петрова А.А.. Метою проведення олімпіади було виявлення талановитих і обдарованих студентів з метою подальшого поглиблення їхніх знань. Призерами олімпіади стали:

 І місце – Мачушник Олена П-13

 ІІ місце – Пашкевич Карина С-15

 ІІІ місце – Распутна Катерина Еф-1

 ВИХОВНИЙ ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД  З ФІЗИКИ «СТАРТ У КОСМОС»

 У рамках проведення тижня циклової комісії фізико-математичних дисциплін студенти групи С-15 та Д-18 разом із викладачами фізики Гордійчуком О.М.  та Кочином І.С. відвідали музей космонавтики імені С.П. Корольова.У музеї представлена унікальна колекція зразків космічної техніки, обладнання, спорядження космонавтів, а також документи, фотографії, сувеніри з космічної тематики. Окремий тематичний комплекс складають музейні предмети, які відносяться до розвитку космонавтики в Україні. Так в музеї знаходяться макети «Лунохід-2», корабель «Союз», спусковий апарат автоматичної міжпланетної станції «Венера-15» в натуральну величину, спусковий апарат корабля «Союз-27», який побував в космосі, і інші експонати.

 

10 травня

 НАУКОВО-СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

«МАТЕМАТИКА, ФІЗИКА –ФУНДАМЕНТ СЬОГОДЕННЯ»

 Організація пошуково-дослідної роботи сту­дентів є важливим чинником підвищення ефективної професійної підготовки майбутніх фахівців, бо передбачає ін­дивідуалізацію навчання, дає змогу реалізовувати особистісно-орієнтоване навчання, розширює обсяг знань, умінь та навичок студентів, сприяє формуванню актив­ності, ініціативи, допитливості, розвиває творче мислен­ня, спонукає до самостійних пошуків. Результатом творчого пошуку студентів під керівництвом досвідчених викладачів є студентська  конференція яку організували і провели викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін.

 Переможцями конференції стали:

 І місце – Марцинюк Анастасія Еф-14

 ІІ місце – Мурашевська Єлизавета Д -18

 ІІІ місце – Сабадаж Андрій Лг-12

 ІІІ місце – Мачушник Олена П-13

 11 травня

 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТИЖНЯ ЦК ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

 Цикловою комісією та директором коледжу були підведені підсумки тижня та відбулось нагородження студентів за участь в олімпіаді з математики і науковій конференції та активну участь у проведенні тижня фізико-математичних дисциплін.

  

http://www.zoofirma.ru/