http://www.zoofirma.ru/

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення – спеціальність, спрямована на розробку програмних систем, які працюють надійно та ефективно, вартість розробки та супроводу яких є доступною, і які задовольняють вимогам, висунутим до них замовниками. Сьогодні фахівці з інженерії програмного забезпечення є найбільш затребуваними на ринку праці серед інших фахівців з інформаційних технологій, вони приймають участь у розробці вітчизняних і міжнародних програмних проектів, і мають достойну оплату своєї праці. Попит на фахівців з інженерії програмного забезпечення у майбутньому буде тільки зростати!

 

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» охоплює всі аспекти розробки програмного забезпечення від початкових стадій створення специфікації до підтримки системи після здачі в експлуатацію.

В процесі навчання вивчаються мови програмування та технології розробки веб-сайтів, віконних і мобільних додатків, загальна теорія проектування, конструювання та моделювання програмного забезпечення, управління проектами з розробки програмних систем, принципи та підходи до тестування програмних продуктів тощо.

По завершенню навчання за даним фахом уже сформований ІТ-фахівець зможе знайти перспективну роботу в провідних ІТ-компаніях, у тому числі й закордонних. Специфіка професії фахівця з розробки та тестування програмного забезпеченнядозволяє працювати віддалено та мати гнучкий робочий графік. Також фахівець спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»має можливість відкрити свою справу (стати фрілансером) і розробляти програмні продукти на замовлення у зручний для нього час.

Інженерія програмного забезпечення – професія майбутнього!

Якщо Вам подобається захоплюючий процес розробки веб-сайтів, 3D-моделей, комп'ютерних ігор, інших програм, то вам слід обрати навчання за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення».

Спеціальність "Інженерія програмного забезпечення"

Термін навчання: 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти

2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти

Форма навчання: денна, заочна

Кваліфікація: технік-програміст

Професійні фахові спеціальні компетентності:

 • створенні програмного забезпечення для підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності;
 • обробленні даних підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності;
 • створенні і розробці баз даних підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності.
 • Типові задачі та вміння професійної діяльності:
 • розробка оптимального алгоритму розв'язку прикладної задачі;
 • реалізація алгоритму розв'язку задачі в різних середовищах програмування;
 • налагодження розробленого програмного забезпечення;
 • розробка технічної документації до програмного забезпечення;
 • виконання техніко-економічного обґрунтування прийнятих рішень;
 • вибір конфігурації комп'ютера стосовно розв'язуваної задачі;
 • робота в глобальних комп'ютерних мережах;
 • створення і експлуатація локальних мереж персонального комп'ютера;
 • створення та експлуатація баз даних;
 • проектування автоматизованих і інформаційних систем.

Спеціалісти підготовлені для професійної діяльності орієнтованої на:

 • інженерію та реінженерію програмних систем, які відповідають функціональним вимогам, виявленим у заданій предметній області;
 • планування, керування і контроль виконання вимог до створюваного програмного забезпечення;
 • контролювання якості розроблюваних програмних продуктів;
 • командну роботу зі створення програмних продуктів;
 • інженерію програмного забезпечення для паралельних, розподілених, вбудованих мобільних та процесорних систем;
 • оцінювання ступеня труднощів, ризиків, бюджету і часу протягом виконання проекту з розробки програмного забезпечення.

 Після закінчення коледжу спеціалісти працюють на посадах:

 • програміст;
 • розробник веб-сайтів;
 • тестувальник програмного забезпечення;
 • розробник баз даних;
 • менеджер проектів;
 • архітектор проектів;
 • системний адміністратор
 •  Фахівець з інформаційних технологій;
 • Фахівець з розроблення комп'ютерних програм;
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
 • Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну);
 • Технік-програміст;
 • Технік із системного адміністрування;
 • Оператор комп'ютерного набору;
 • Оператор комп'ютерної верстки;
 • Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;
 • Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ);
 • Лаборант (у сфері освіти).

Випускники можуть продовжити навчання:

 • Київський національний університет будівництва і архітектури;
 • Державний університет «Житомирська політехніка»;

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

 

http://www.zoofirma.ru/