Thursday, October 29, 2020
http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

Інженерія програмного забезпечення
Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Кваліфікація - технік-програміст

Кваліфікаційна характеристика:

Випускник повинен виконувати виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння при:

 • створенні програмного забезпечення для підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності;
 • обробленні даних підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності;
 • створенні і розробці баз даних підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності.
 • Типові задачі та вміння професійної діяльності:
 • розробка оптимального алгоритму розв'язку прикладної задачі;
 • реалізація алгоритму розв'язку задачі в різних середовищах програмування;
 • налагодження розробленого програмного забезпечення;
 • розробка технічної документації до програмного забезпечення;
 • виконання техніко-економічного обґрунтування прийнятих рішень;
 • вибір конфігурації комп'ютера стосовно розв'язуваної задачі;
 • робота в глобальних комп'ютерних мережах;
 • створення і експлуатація локальних мереж персонального комп'ютера;
 • створення та експлуатація баз даних;
 • проектування автоматизованих і інформаційних систем.

Для цього студенти вивчають основні дисципліни професійної підготовки: основи програмування та алгоритмічні мови, об’єктно-орієнтоване програмування, операційні системи, комп'ютерні мережі, бази даних, web-дизайн, розробка web-застосувань, основи програмної інженерії, конструювання програмного забезпечення та ін.

На ІІІ та IV  курсах виконується  курсові роботи:

 • III курс - об'єктно-орієнтоване програмування;
 • IV курс - інструментальні засоби візуального програмування.
 • Форма державної атестації – державний кваліфікаційний екзамен.
 • Випускники зі спеціальності "Інженерія програмного забезпечення" отримують кваліфікацію техніка-програміста і можуть працювати на таких посадах:
 • Фахівець з інформаційних технологій;
 • Фахівець з розроблення комп'ютерних програм;
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
 • Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну);
 • Технік-програміст;
 • Технік із системного адміністрування;
 • Оператор комп'ютерного набору;
 • Оператор комп'ютерної верстки;
 • Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;
 • Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ);
 • Лаборант (у сфері освіти).

Випускникам коледжу надається можливість продовжити навчання за скороченими термінами у вищих навчальних закладах ІІІ і IV рівнів акредитації.

Серед них:

 • Київський національний університет будівництва і архітектури;
 • Державний університет «Житомирська політехніка»;
 • Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

 

http://www.zoofirma.ru/