Інженерія програмного забезпечення
Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Кваліфікація - технік-програміст

Кваліфікаційна характеристика:

Випускник повинен виконувати виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння при:

 • створенні програмного забезпечення для підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності;
 • обробленні даних підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності;
 • створенні і розробці баз даних підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності.
 • Типові задачі та вміння професійної діяльності:
 • розробка оптимального алгоритму розв'язку прикладної задачі;
 • реалізація алгоритму розв'язку задачі в різних середовищах програмування;
 • налагодження розробленого програмного забезпечення;
 • розробка технічної документації до програмного забезпечення;
 • виконання техніко-економічного обґрунтування прийнятих рішень;
 • вибір конфігурації комп'ютера стосовно розв'язуваної задачі;
 • робота в глобальних комп'ютерних мережах;
 • створення і експлуатація локальних мереж персонального комп'ютера;
 • створення та експлуатація баз даних;
 • проектування автоматизованих і інформаційних систем.

Для цього студенти вивчають основні дисципліни професійної підготовки: основи програмування та алгоритмічні мови, об’єктно-орієнтоване програмування, операційні системи, комп'ютерні мережі, бази даних, web-дизайн, розробка web-застосувань, основи програмної інженерії, конструювання програмного забезпечення та ін.

Виконуються дві курсові роботи з дисциплін:

 • III курс - об'єктно-орієнтоване програмування;
 • IV курс - інструментальні засоби візуального програмування.
 • Форма державної атестації – державний кваліфікаційний екзамен.
 • Випускники зі спеціальності "Інженерія програмного забезпечення" отримують кваліфікацію техніка-програміста і можуть працювати на таких посадах:
 • Фахівець з інформаційних технологій;
 • Фахівець з розроблення комп'ютерних програм;
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
 • Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну);
 • Технік-програміст;
 • Технік із системного адміністрування;
 • Оператор комп'ютерного набору;
 • Оператор комп'ютерної верстки;
 • Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;
 • Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ);
 • Лаборант (у сфері освіти).

Випускникам коледжу надається можливість продовжити навчання за скороченими термінами у вищих навчальних закладах ІІІ і IV рівнів акредитації.

Серед них:

 • Київський національний університет будівництва і архітектури;
 • Житомирський державний технологічний університет;
 • Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

 

Корисні посилання

Останні публікації

Президентська стипендія

листопада 15, 2018

День студента

листопада 14, 2018

Подяка

листопада 13, 2018

Україна моя вишивана

листопада 09, 2018

Благодійний ярмарок

жовтня 29, 2018

Студмістечко-2018

жовтня 25, 2018

Ярмарок професій

жовтня 23, 2018
http://www.zoofirma.ru/