Thursday, September 19, 2019
http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

Інженерія програмного забезпечення
Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Кваліфікація - технік-програміст

Кваліфікаційна характеристика:

Випускник повинен виконувати виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння при:

 • створенні програмного забезпечення для підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності;
 • обробленні даних підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності;
 • створенні і розробці баз даних підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності.
 • Типові задачі та вміння професійної діяльності:
 • розробка оптимального алгоритму розв'язку прикладної задачі;
 • реалізація алгоритму розв'язку задачі в різних середовищах програмування;
 • налагодження розробленого програмного забезпечення;
 • розробка технічної документації до програмного забезпечення;
 • виконання техніко-економічного обґрунтування прийнятих рішень;
 • вибір конфігурації комп'ютера стосовно розв'язуваної задачі;
 • робота в глобальних комп'ютерних мережах;
 • створення і експлуатація локальних мереж персонального комп'ютера;
 • створення та експлуатація баз даних;
 • проектування автоматизованих і інформаційних систем.

Для цього студенти вивчають основні дисципліни професійної підготовки: основи програмування та алгоритмічні мови, об’єктно-орієнтоване програмування, операційні системи, комп'ютерні мережі, бази даних, web-дизайн, розробка web-застосувань, основи програмної інженерії, конструювання програмного забезпечення та ін.

Виконуються дві курсові роботи з дисциплін:

 • III курс - об'єктно-орієнтоване програмування;
 • IV курс - інструментальні засоби візуального програмування.
 • Форма державної атестації – державний кваліфікаційний екзамен.
 • Випускники зі спеціальності "Інженерія програмного забезпечення" отримують кваліфікацію техніка-програміста і можуть працювати на таких посадах:
 • Фахівець з інформаційних технологій;
 • Фахівець з розроблення комп'ютерних програм;
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
 • Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну);
 • Технік-програміст;
 • Технік із системного адміністрування;
 • Оператор комп'ютерного набору;
 • Оператор комп'ютерної верстки;
 • Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;
 • Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ);
 • Лаборант (у сфері освіти).

Випускникам коледжу надається можливість продовжити навчання за скороченими термінами у вищих навчальних закладах ІІІ і IV рівнів акредитації.

Серед них:

 • Київський національний університет будівництва і архітектури;
 • Житомирський державний технологічний університет;
 • Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

 

Корисні посилання

Останні публікації

Екскурсія до столиці

вересня 18, 2019

Профорієнтація

вересня 17, 2019

Посвята

вересня 02, 2019

Подяка

вересня 02, 2019

Засідання педагогічної ради

серпня 28, 2019

Накази на зарахування

липня 19, 2019

Вступна кампанія 2019

липня 15, 2019
http://www.zoofirma.ru/