Thursday, October 29, 2020
http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

Методична робота

Вимоги до методичної розробки

Методична розробкаце посібник, що розкриває форми, способи, методи виховання і навчання студентів, елементи сучасних педагогічних технологій або самі освітні технології з конкретної теми, програми розвитку з певного освітнього напрямку тощо.

Види методичних розробок:

авторська дидактична гра чи наочний посібник;

добірка практичних завдань і вправ;

діагностичний матеріал та інструкція щодо його використання;

методика використання ІКТ в освітньому процесі;

дидактичний посібник, що містить цикл занять та інших форм роботи;

авторська програма гурткової роботи тощо.

Детальніше...

Інструкція з ведення журналу

ІНСТРУКЦІЯ
з ведення журналу обліку роботи академічної групи та викладачів
у Житомирському технологічному коледжі
Київського національного університету будівництва і архітектури

      1. Загальні положення
1.1 Журнал обліку роботи академічної групи та викладачів (далі – журнал) – це обов'язковий документ, в якому фіксуються результати навчальних досягнень студентів, відвідування ними занять, виконання навчальних програм тощо. Акуратне та своєчасне ведення записів в ньому є обов'язковим для кожного викладача.
1.2.Журнал складається з розділів: «Зміст», «Облік проведення занять, їх відвідування та успішності студентів», «Виконання курсових робіт (проектів), лабораторно-практичних та графічних робіт», «Зведена відомість обліку успішності та відвідування занять», «Зауваження до ведення журналу».

Детальніше...

http://www.zoofirma.ru/