Thursday, October 29, 2020
http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

    Однією з найперспективніших професій  є спеціальність ІТ– технологій. Повсякденними стали хмарні технології, нескінченно швидкий інтернет і необмежений доступ до будь-якої інформації, десятки гігабайт якої вміщуються в невеликий кишеньковий гаджет. Такі  звичні види послуг як освіта і медичне обслуговування, фінансовий сервіс і здійснення покупок  переходять в цифровий формат і стають більш якісними і зручними.

    Циклова комісія інформаційних технологій  працює над забезпеченням теоретичної та практичної підготовки майбутніх спеціалістів у  галузі знань 12 «Інформаційні технології» у сфері фахової передвищої освіти (вступ з 2020 року).

    Викладачі комп’ютерних дисциплін постійно вдосконалюють свої професійні компетентності: відвідують семінари, тренінги та приймають участь у наукових конференціях.

    Випусковою циклова комісія «інформаційних технологій є для двох спеціальностей: «Інженерія програмного забезпечення»  та» «Комп’ютерна інженерія».

121 «Інженерія програмного забезпечення»

Інженерія програмного забезпечення
Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Кваліфікація - технік-програміст

Кваліфікаційна характеристика:

Випускник повинен виконувати виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння при:

 • створенні програмного забезпечення для підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності;
 • обробленні даних підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності;
 • створенні і розробці баз даних підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності.
 • Типові задачі та вміння професійної діяльності:
 • розробка оптимального алгоритму розв'язку прикладної задачі;
 • реалізація алгоритму розв'язку задачі в різних середовищах програмування;
 • налагодження розробленого програмного забезпечення;
 • розробка технічної документації до програмного забезпечення;
 • виконання техніко-економічного обґрунтування прийнятих рішень;
 • вибір конфігурації комп'ютера стосовно розв'язуваної задачі;
 • робота в глобальних комп'ютерних мережах;
 • створення і експлуатація локальних мереж персонального комп'ютера;
 • створення та експлуатація баз даних;
 • проектування автоматизованих і інформаційних систем.

  Детальніше...

123 « Комп’ютерна інженерія»

Комп’ютерна інженерія 

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Кваліфікація - технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

Виробничі функції:

 • технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки;
 • виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • монтаж та ремонт ЕОМ та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • консультації з питань інформатизації, консультаційні послуги щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів;
 • консультації з питань програмного забезпечення і пов'язаного з ним технічного забезпечення;
 • керування та постійна експлуатація комп'ютерної техніки;

  Детальніше...

http://www.zoofirma.ru/