http://www.zoofirma.ru/

Циклова комісія гуманітарних дисциплін

Циклова комісія гуманітарних дисциплін є важливою ланкою організаційної структури коледжу, що забезпечує навчально-виховний процес і разом з іншими цикловими комісіями, сприяє формуванню внутрішнього світу студентів на засадах загальнолюдських цінностей.

Детальніше...

Циклова комісія дизайну та соціальної роботи

    

Сучасне уявлення про дизайн в цивілізованому світі розглядається набагато ширше, ніж промислове чи предметне проєктування. І дійсно, в будь-якій області діяльності людини, будь то мистецтво, будівництво або політика ми стикаємося з поняттям дизайну.

Детальніше...

Циклова комісія автоматизації та електричної інженерії

Циклова комісія автоматизації та електричної інженерії заснована в 1959 році й готує фахівців у галузях знань 15 "Автоматизація та приладобудування" та 14 "Електрична інженерія" за спеціальностями  151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології",  141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Циклова комісія працює за ліцензією на проведення освітньої діяльності за рівнем підготовки "фаховий молодший бакалавр".

Детальніше...

http://www.zoofirma.ru/