Thursday, October 29, 2020
http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

Циклова комісія гуманітарних дисциплін

Циклова комісія гуманітарних дисциплін є важливою ланкою організаційної структури коледжу, що забезпечує навчально-виховний процес і разом з іншими цикловими комісіями, сприяє формуванню внутрішнього світу студентів на засадах загальнолюдських цінностей.

Детальніше...

Циклова комісія дизайну та соціальної роботи

     Під час навчання в коледжі студенти набувають таких знань та навичок: оволодівають професійними особливостями планування творчого процесу, архітектурно-художнього проектування та виконавської майстерності створення дизайн-проектів; користуючись методичними та директивними матеріалами, конструюють окремі елементи та цілі комплекси під керівництвом провідних дизайнерів з урахуванням вимог ергономіки та естетики виробництва і побуту; оволодівають навичками проектної графіки, різновидами графічних технік і технічних засобів макетування; професійно користуються комп'ютерною технікою.

Детальніше...

Циклова комісія автоматизації та електричної інженерії

Циклова комісія автоматизації та електричної інженерії заснована в 1959 році й готує фахівців у галузях знань 15 "Автоматизація та приладобудування" та 14 "Електрична інженерія" за спеціальностями  151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології",  141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Циклова комісія працює за ліцензією на проведення освітньої діяльності за рівнем підготовки "молодший спеціаліст".

Детальніше...

http://www.zoofirma.ru/