http://www.zoofirma.ru/

Циклова комісія дизайну та соціальної роботи

    

Сучасне уявлення про дизайн в цивілізованому світі розглядається набагато ширше, ніж промислове чи предметне проєктування. І дійсно, в будь-якій області діяльності людини, будь то мистецтво, будівництво або політика ми стикаємося з поняттям дизайну.

 

Метою дизайну може виступати вирішення проблем проєктування від найменшого елементу конструкції до глобальних великих і навіть утопічних ідей. У зв'язку з різким зростанням населення планети, ще однією метою дизайну стає соціальна привабливість. Тобто дизайн стає інструментом комунікації між людиною та об'єктом дизайну.

          Соціальна робота як фахова діяльність є взаємопов'язаною системою цінностей, теорії і практики, її місія полягає у наданні людям можливості якомога повніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя та попереджувати виникнення дисфункцій.

 

До складу циклової комісії спеціальностей "Соціальна робота"  та "Дизайн" входить 11 викладачів. З них 6 викладачів вищої категорії. Двоє викладачів є члени Національної спілки художників України.

        Інноваційні технології в галузі проектування середовища та всіх сфер діяльності людини швидко увійшли в усі галузі нашого життя. В зв'язку з цим виникає нагальна потреба в художньо-проектній діяльності зі створення гармонійного та ефективного візуально-комунікативного середовища.

    Пізнання законів суспільного життя та принципів його візуального та фізичного покращення стимулюють пізнавальну діяльність студентів, допомагають формувати у них усвідомлену потребу у набутті знань і умінь для своєї подальшої професійної діяльності, а також породжують прагнення до колективної та самостійної діяльності. Тому циклова комісія працює над проблемою: "Реалізація компетентнісного підходу до формування особистості фахівця дизайнера та соціального працівника на засадах інтеграції теоретичного і практичного навчання, творчої, суспільної та благодійної діяльності й усебічної взаємодії з роботодавцями".

 Спеціальність 022 "Дизайн"

 Спеціалізація: Графічний дизайн

Графічний дизайн — одна з найкреативніших  професій у часи діджитал-маркетингу, реклами та стрімкого розвитку бізнесу.

Бути дизайнером — означає планувати, проєктувати, розробляти та створювати графічний контент. Якщо мова йде про веб-дизайн, такий спеціаліст має знатися на тонкощах інтерфейсу, щоб робити його зручним та зрозумілим для користувача. В роботі дизайнера є багато простору для креативних ідей та реалізації їх.

Форма здобуття освіти : денна

Термін навчання: 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти, 2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти

Актуальність професії

 • використовувати програмне забезпечення для вирішення професійних завдань;
 • візуалізувати творчі задуми при створенні об’єктів дизайну;
 • застосовувати засоби та прийоми формоутворення, макетування та моделювання об’єкту для втілення дизайнерської ідеї;
 • вибирати техніки та технології створення об’єктів дизайну у відповідних матеріалах.

 

Посади які може займати фахівець з дизайну

- дизайнер (художник-конструктор);

- дизайнер графічних робіт;

- дизайнер пакування;

- дизайнер - виконавець графічних робіт:

- дизайнер виконавець - пакування.

Перелік посад, які може обіймати випускник, не є вичерпним.

Працювати наші випускники можуть у різних галузях: рекламних та поліграфічних агенціях, підприємствах, що виготовляють меблі та предмети інтер'єру, архітектурних фірмах , що здійснюють оформлення інтер'єрів, ландшафтний дизайн тощо, викладачами в школах та студіях.

Випускникам надається можливість продовжити навчання у ВНЗ ІІІ – IV рівня акредитації  ( вища освіта):

 • Київський національний університет будівництва і архітектури;
 •  Житомирський державний університет імені Івана Франка;
  • Київський національний університет технологій та дизайну;
  • Київський національний університет імені Бориса Грінченка;
  • Національний університет "Львівська політехніка".

  

 

Спеціальність 231 «Соціальна робота»

Скільки існуватиме суспільство, стільки буде актуальною професія соціального працівника.

Соціальна робота – це діяльність фахівців, спрямована на соціальну підтримку людини, забезпечення її соціальних прав і свобод, поліпшення якості життєдіяльності, задоволення інтересів та потреб. Ця діяльність реалізується у системі заходів із соціального інспектування, діагностики, супроводу, обслуговування, профілактики. Соціальна робота як фахова діяльність є взаємопов'язаною системою цінностей, теорії і практики, її місія полягає у наданні людям можливості якомога повніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя та попереджувати виникнення дисфункцій.

Форма здобуття освіти : денна, заочна

Термін навчання: 2 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти

1 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти

Актуальність професії

 • допомога людям які опинилися в складних життєвих ситуаціях;
 • уміти спілкуватися та надавати інформацію, оцінювати потреби та представляти інтереси клієнта;
 • надання консультацій, вирішення конфліктних ситуацій, контроль за дотриманням соціальних норм та гарантій;
 • захист прав та представлення інтересів клієнтів у різних законодавчих органах влади. 

 

Посади які може займати фахівець з соціальної роботи

- соціальний працівник (допоміжний персонал);

- інспектор з соціальної допомоги;

- асистент викладача із соціальної педагогіки;

- Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю.

Перелік посад, які може обіймати випускник, не є вичерпним.

Випускникам надається можливість продовжити навчання у ВНЗ ІІІ – IV рівня акредитації  ( вища освіта):

 • Київський національний університет будівництва і архітектури;
 •  Житомирський державний університет імені Івана Франка;
  • Державний університет «Житомирська політехніка;
  • Національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка;
  • Чернігівський державний технологічний університет.
http://www.zoofirma.ru/