http://www.zoofirma.ru/

Структура коледжу

Дочірні категорії

 • Відділення інформаційних технологій

      ВІДДІЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  На відділенні ведеться підготовка фахівців за спеціальностями:

  -   121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Освітньо-професійна програма "Інженерія програмного забезпечення"

  галузь знань 12 Інформаційні технології

  Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення

  -   123 КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

   Освітньо-професійна програма "Комп’ютерна інженерія"

  галузь знань 12 Інформаційні технології,

  Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії

   

  - 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

  Освітньо-професійна програма “Фізична культура і спорт”

   галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

  Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з фізичної культури і спорту

   

   

   

 • Відділення технологічних та фінансово-економічних дисциплін (студенти заочної форми навчання)

  Відділення технологічних та фінансово-економічних дисциплін (студенти заочної форми навчання)

   

  На відділенні здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

   

  187  ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ

   Освітньо-професійна програма "Деревообробні та меблеві технології"

  галузь знань 18  Виробництво та технології

  Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з деревообробних та меблевих технологій

   

   

  205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

  галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

  Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з лісового господарства

   

  161 ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

  Освітньо-професійна програма "Хімічні технології та інженерія"

  галузь знань 16 Хімічна інженерія та біоінженерія

  Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з хімічних технологій та інженерії

   

   

  072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

  Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування"

  галузь знань 07 Управління та адміністрування

  Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської прави та страхування

   

  051 ЕКОНОМІКА

  Освітньо-професійна програма "Економіка"

  галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

  Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з економіки

   

  071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

   галузь знань 07 Управління та адміністрування

  Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

   

   

  Спеціальність 187  Деревообробні та меблеві технології

   

    Випускники даної спеціальності є техніками-технологами у деревообробній галузі та виробництві меблевих виробів.

   

   Термін навчання:

   

  • 3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти
  • 2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

   

   Форма навчання: денна, заочна

   

   Освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр

   

   Професійні фахові спеціальні компетентності:

   

  •  обґрунтовувати і розробляти технологічний процес виготовлення  виробів з деревини та меблевих виробів;
  • розробка нових, сучасних конструкцій столярно-меблевих виробів,  конструкторсько-технологічної документації та її оформлення;
  • володіти методикою конструювання меблевих виробів, зокрема, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення;
  • здатність проектувати вироби з деревини та приймати участь в розробленні відповідної технологічної документації;
  • володіти методикою підбору сучасних матеріалів для виготовлення меблевих виробів.

   

   Високий рівень підготовки наших студентів надає їм можливість розробляти:

   

   -                нові, сучасні конструкції столярно-меблевих виробів; 

   

   -                конструкторсько-технологічну документацію, використовуючи сучасне програмне забезпечення та правильно її оформляти;

   

   -                технологічний процес виробництва столярних та меблевих виробів;

   

   -                 поопераційний маршрут оброблення деталей та складання виробів у процесі їх виготовлення;

   

   -                контролювати порядок технологічних операцій та їх виконання; проводити розрахунки норм витрат сировини, матеріалів;

   

   -                проводити аналіз стану виробництва та визначити напрямки розробки (вдосконалення) технологічного процесу.

   

   

  Випускники працюють на посадах технологів, начальників та майстрів цехів, бригадирами, керівниками на підприємствах деревообробної, плитної, паперової промисловості, в проектно-конструкторських та проектно-технологічних організаціях, хімічних лабораторіях інших виробництв.

   

  Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

  -                Київський національний університет будівництва і архітектури

  -                 Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

  -                Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»;

  -                Український державний хіміко-технологічний університет.

    

   

  Випускники є спеціалістами:

  •  в галузі механічної обробки деревини;
  • проектування меблевих, столярних виробів;
  • виготовлення меблів, столярних виробів.

   Після закінчення коледжу спеціалісти працюють на посадах технологів, конструкторів, начальників та майстрів цехів, бригадирами, відкривають приватні підприємства з випуску меблевих та столярних виробів.

   

   Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

   -                Київський національний університет будівництва і архітектури;

   -                Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

   -                Національний  університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

   -                Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка, м. Харків;

   -                Поліський національний університет.

   

  Спеціальність 205 Лісове господарство,

   Випускники даної спеціальності є фахівцями, здатними вирішувати комплексні завдання зі створення, догляду, формування лісових насаджень, їх інвентаризації, використання.

   

   

   

   Термін навчання:

   

  •  3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти
  •  2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

   

   

   

  Форма навчання: денна, заочна

   

  Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр 

   

   

   

  Професійні фахові спеціальні компетентності:

   

  -         організовувати виконання виробничих завдань з ведення лісового та мисливського господарства;

   

  -         оцінювати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту, а також стан мисливських угідь;

   

  -         проводити лісівничі вимірювання із вибором засобів вимірювання згідно встановлених рекомендацій;

   

  -         реалізовувати ефективні заходи з підвищення продуктивності насаджень, їх біологічної стійкості, ощадливого використання лісових ресурсів;

   

  -         ефективно оцінювати та використовувати лісову продукцію;

   

  -         нести відповідальність за результати своєї діяльності.

   

   

   

   Спеціалісти підготовлені для професійної діяльності з:

   

  -         вирощування, інвентаризація, користування, охорона і захист лісових насаджень;

   

  -         формування лісових та декоративних насаджень;

   

  -         озеленення населених пунктів, промислових центрів, підприємств та садиб з використанням сучасних комп’ютерних технологій;

   

  -         організація мисливського господарства, примноження мисливської фауни, охорона мисливських угідь;

   

  -         організація та проведення заготівлі лісу і обробки деревини

   

   

   

  Фахівці з лісового господарства можуть працювати на підприємствах та інститутах галузі лісового господарства, в сфері охорони навколишнього середовища, займати посади в проєктних групах, в лабораторіях на підприємствах лісової галузі.

   

   

   

  Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

   

  -  Київський національний університет будівництва і архітектури

   

  -  Інститут інноваційної освіти КНУБА    

   

  -   Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

   

  -   Національний  університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

   

  -  Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка, м. Харків;

  -    Житомирський національний агроекологічний університет; 

   

   

  Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

   

  Випускники даної спеціальності є техніками-технологами в галузі виробництва деревностружкових та деревноволокнистих плит, деревних пластиків, фанери, декоративних паперовошаруватих пластиків, паперу та картону.

   

   

  Термін навчання:

  √  3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти

  √   2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

  Форма навчання: денна

  Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

  Кваліфікація: технік-технолог

  Професійні фахові спеціальні компетентності:

  • розробляти технологічний процес виробництва деревних плит та пластиків,
  • ефективно здійснювати технологічний контроль на кожній технологічній стадії;
  • розробляти технологічні процеси виробництва паперу і картону та процеси їх переробки на нові види паперово-картонної продукції;
  • користуватися проектно-конструкторською документацією, використовуючи нові комп'ютерні технології;
  • проводити хімічні аналізи якості сировини та продукції, використовуючи різні методи якісного та кількісного аналізу.

   

   

   

   

  Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

  Фахові молодші бакалаври підготовлені для  професійної діяльності з фінансів, банківської справи та страхування.

   

  Термін навчання:

  √     2 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти;

  √     1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти

  Форма навчання: денна, заочна

  Освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр 

   

  Професійні фахові спеціальні компетентності:

  • використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;
  • володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
  • складати, аналізувати фінансову звітність та пов’язану з нею інформацію;
  • формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
  • управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища;
  • приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
  • управляти фінансовими ризиками тощо.

   

  Здобувачі освіти вивчають всі аспекти управління фінансово-господарською діяльністю підприємств різних форм власності, здійснення фінансових операцій банківських та страхових установ: планування, формування фінансових ресурсів, їх розподілу та використання.

   

  Випускники працюють на підприємствах різних галузей господарства України, в банках, страхових компаніях, інвестиційних компаніях, інших фінансових  небанківських установах, Державному казначействі, Державній податковій службі, органах державного управління та місцевого самоврядування на посадах:

  →   спеціаліста з фінансової роботи;

  →   Фахівця з управління активами; 

  →   фахівця банківської установи та інших фінансових установ;

  →   кредитного інспектора;

  →   інспектора обмінного пункту; 

  →   фахівця страхової компанії, експерта-консультанта із страхування;

  →   фахівця з податків та зборів, податкового інспектора;

  →   Фахівця у сфері пенсійного страхування;

  →   брокера з цінних паперів, фахівця з біржових операцій;

  →   фінансового консультанта,

  →   фахівця з питань фінансово-економічної безпеки.

   

  Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

  -       Київський національний університет будівництва і архітектури,

  -       Державний університет «Житомирська політехніка»,

  -       Поліський національний університет,

  -       Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана,

  -       Київський національний торговельно-економічний університет тощо.

   

  Спеціальність «Економіка»

   

  В коледжі здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів з економіки для українських підприємств, органів державного управління та місцевого самоврядування.

   

  Термін навчання:

  √ 2 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти;

  √ 1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.

  Форма навчання: денна, заочна

  Освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр 

   

  Професійні фахові спеціальні компетентності:

  • володіти методами спостереження, опису, класифікації та систематизації економічних процесів;
  • співставляти та порівнювати альтернативні варіанти, прогнозувати можливі наслідки впливу на поведінку економічних суб’єктів, застосовуючи методи аналізу економічних процесів;
  • виконувати контрольні функції у сфері економіки;
  • використовувати економіко-математичні методи обробки інформації під час вирішення професійних завдань;
  • володіти навиками роботи з комп’ютером на рівні користувача, використовувати  інформаційні технології для вирішення практичних завдань у галузі професійної діяльності.

  Фахові молодші бакалаври підготовлені для  професійної діяльності з економіки. Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрачання коштів, аналізувати результати роботи підприємства, впроваджувати нові ефективні методи.

  Після закінчення коледжу випускники працюють на посадах:

  →  економіст;

  →  економіст із ціноутворення, з договірних та претензійних робіт;

  →  економіст з фінансової роботи;

  →  економіст з праці;

  →  економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економічний радник;

  →  логіст;

  →  фахівець з ефективності підприємництва, фахівець з управління активами,  фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;

  →  консультант з ефективності підприємництва;

  →  помічник керівника виробничого підрозділу тощо.

  .

  Випускники можуть продовжити навчання закладах вищої освіти:  

  -       Київський національний університет будівництва і архітектури,

  -       Державний університет «Житомирська політехніка»,

  -       Поліський національний університет,

  -       Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана,

  -       Київський національний торговельно-економічний університет та інші

   

 • Відділення технічних та соціальних дисциплін

  Відділення технічних та соціальних дисциплін

              На відділенні ведеться підготовка фахівців за спеціальностями :

  174  Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

  галузь знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації 

  ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

   

  141 Електроенергетика , електротехніка та електромеханіка

  галузь знань 14 Електрична інженерія

  ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з електроенергетики , електротехніки та електромеханіки

   

  231 Соціальна робота

  ОПП Соціальна робота

  галузь знань 23 Соціальна робота

  Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з соціальної роботи

  022 Дизайн

  ОПП Графічний дизайн

  галузь знань 02 Культура і мистецтво

  Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з дизайну

 • Фізичного та патріотичного виховання
http://www.zoofirma.ru/