http://www.zoofirma.ru/

22 лютого 2024 року викладач економічних дисциплін Людмила КАПІТУЛА провела відкриту лекцію з основ економічної теорії на тему: «Механізм функціонування ринку» у групі Д18.

Логічний, послідовний, доступний матеріал лекції, переконливий виклад та проблемний підхід резюмувались аргументованими висновками. Під час заняття використовувалася презентація з теми, актуальні приклади, цікаві факти та цитати. Органічне застосовування різноманітних методів та прийомів педагогічного впливу сприяло встановленню  контакту з аудиторією, викликало емоційний відгук у студентів,  сприяло формуванню стійкої позитивної мотивації та активізації їх пізнавальної діяльності.

http://www.zoofirma.ru/