http://www.zoofirma.ru/
 • Головна стр

  Кількість статей:
  285
 • Заходи нашого коледжу
  Кількість статей:
  38
 • Коледж
  Кількість статей:
  6
 • Методична робота

   

  Кількість статей:
  2
 • Абітурієнту
  Кількість статей:
  6
 • Студентство
  Кількість статей:
  9
 • Бібліотека
  Кількість статей:
  20
 • Структура коледжу

  Циклові комісії:

   Автоматизації та електричної інженерії

   Інформаційних технологій

   Фізичного та патріотичного виховання

   Культури і мистецтва

   Спеціальності:

   Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

   Дизайн

   Соціальна робота

   Комп’ютерна інженерія

   Інженерія програмного забезпечення

   Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  Кількість статей:
  4
  • Відділення інформаційних технологій

       ВІДДІЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

   На відділенні ведеться підготовка фахівців за спеціальностями:

   -   121 Інженерія програмного забезпечення (галузь знань 12 Інформаційні технології,

   кваліфікація - технік-програміст);

   -   123 Комп'ютерна інженерія (галузь знань 12 Інформаційні технології, кваліфікація -

   -  технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру)

    

   Кількість статей:
   3
  • Відділення технологічних та фінансово-економічних дисциплін (студенти заочної форми навчання)

   Відділення технологічних та фінансово-економічних дисциплін (студенти заочної форми навчання)

    

   На відділенні здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

    

   187  ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ

    галузь знань 18  Виробництво та технології,

     Освітньо-професійний ступінь - фаховий молодший бакалавр;

    

    

   205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО,

   освітньо-професійна програма «Обробка деревини»

   галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство,

   Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з лісового господарства;

    

   161 ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

   галузь знань 16 Хімічна інженерія та біоінженерія,

   Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з хімічних технологій та інженерії;

    

    

   072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

   галузь знань 07 Управління та адміністрування,

   Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської прави та страхування

    

   051 ЕКОНОМІКА

   галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки,

   Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з економіки.

    

   071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

    галузь знань 07 Управління та адміністрування,

   Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

   Спеціальність 187  Деревообробні та меблеві технології

    

     

    

   Випускники даної спеціальності є техніками-технологами у деревообробній галузі та виробництві меблевих виробів.

    

    Термін навчання:

    

   • 3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти
   • 2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

    

    Форма навчання: денна, заочна

    

    Освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр

    

    Професійні фахові спеціальні компетентності:

    

   •  обґрунтовувати і розробляти технологічний процес виготовлення  виробів з деревини та меблевих виробів;
   • розробка нових, сучасних конструкцій столярно-меблевих виробів,  конструкторсько-технологічної документації та її оформлення;
   • володіти методикою конструювання меблевих виробів, зокрема, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення;
   • здатність проектувати вироби з деревини та приймати участь в розробленні відповідної технологічної документації;
   • володіти методикою підбору сучасних матеріалів для виготовлення меблевих виробів.

    

    Високий рівень підготовки наших студентів надає їм можливість розробляти:

    

    -                нові, сучасні конструкції столярно-меблевих виробів; 

    

    -                конструкторсько-технологічну документацію, використовуючи сучасне програмне забезпечення та правильно її оформляти;

    

    -                технологічний процес виробництва столярних та меблевих виробів;

    

    -                 поопераційний маршрут оброблення деталей та складання виробів у процесі їх виготовлення;

    

    -                контролювати порядок технологічних операцій та їх виконання; проводити розрахунки норм витрат сировини, матеріалів;

    

    -                проводити аналіз стану виробництва та визначити напрямки розробки (вдосконалення) технологічного процесу.

    

    

   Випускники працюють на посадах технологів, начальників та майстрів цехів, бригадирами, керівниками на підприємствах деревообробної, плитної, паперової промисловості, в проектно-конструкторських та проектно-технологічних організаціях, хімічних лабораторіях інших виробництв.

    

   Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

   -                Київський національний університет будівництва і архітектури

   -                 Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

   -                Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»;

   -                Український державний хіміко-технологічний університет.

     

    

   Випускники є спеціалістами:

   •  в галузі механічної обробки деревини;
   • проектування меблевих, столярних виробів;
   • виготовлення меблів, столярних виробів.

    Після закінчення коледжу спеціалісти працюють на посадах технологів, конструкторів, начальників та майстрів цехів, бригадирами, відкривають приватні підприємства з випуску меблевих та столярних виробів.

    

    Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

    -                Київський національний університет будівництва і архітектури;

    -                Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

    -                Національний  університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

    -                Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка, м. Харків;

    -                Поліський національний університет.

    

   Спеціальність 205 Лісове господарство,

    Випускники даної спеціальності є фахівцями, здатними вирішувати комплексні завдання зі створення, догляду, формування лісових насаджень, їх інвентаризації, використання.

    

    

    

    Термін навчання:

    

   •  3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти
   •  2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

    

    

    

   Форма навчання: денна, заочна

    

   Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр 

    

    

    

   Професійні фахові спеціальні компетентності:

    

   -         організовувати виконання виробничих завдань з ведення лісового та мисливського господарства;

    

   -         оцінювати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту, а також стан мисливських угідь;

    

   -         проводити лісівничі вимірювання із вибором засобів вимірювання згідно встановлених рекомендацій;

    

   -         реалізовувати ефективні заходи з підвищення продуктивності насаджень, їх біологічної стійкості, ощадливого використання лісових ресурсів;

    

   -         ефективно оцінювати та використовувати лісову продукцію;

    

   -         нести відповідальність за результати своєї діяльності.

    

    

    

    Спеціалісти підготовлені для професійної діяльності з:

    

   -         вирощування, інвентаризація, користування, охорона і захист лісових насаджень;

    

   -         формування лісових та декоративних насаджень;

    

   -         озеленення населених пунктів, промислових центрів, підприємств та садиб з використанням сучасних комп’ютерних технологій;

    

   -         організація мисливського господарства, примноження мисливської фауни, охорона мисливських угідь;

    

   -         організація та проведення заготівлі лісу і обробки деревини

    

    

    

   Фахівці з лісового господарства можуть працювати на підприємствах та інститутах галузі лісового господарства, в сфері охорони навколишнього середовища, займати посади в проєктних групах, в лабораторіях на підприємствах лісової галузі.

    

    

    

   Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

    

   -  Київський національний університет будівництва і архітектури

    

   -  Інститут інноваційної освіти КНУБА    

    

   -   Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

    

   -   Національний  університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

    

   -  Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка, м. Харків;

   -    Житомирський національний агроекологічний університет; 

    

    

   Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

    

   Випускники даної спеціальності є техніками-технологами в галузі виробництва деревностружкових та деревноволокнистих плит, деревних пластиків, фанери, декоративних паперовошаруватих пластиків, паперу та картону.

    

    

   Термін навчання:

   √  3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти

   √   2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

   Форма навчання: денна

   Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

   Кваліфікація: технік-технолог

   Професійні фахові спеціальні компетентності:

   • розробляти технологічний процес виробництва деревних плит та пластиків,
   • ефективно здійснювати технологічний контроль на кожній технологічній стадії;
   • розробляти технологічні процеси виробництва паперу і картону та процеси їх переробки на нові види паперово-картонної продукції;
   • користуватися проектно-конструкторською документацією, використовуючи нові комп'ютерні технології;
   • проводити хімічні аналізи якості сировини та продукції, використовуючи різні методи якісного та кількісного аналізу.

    

    

    

    

   Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

   Фахові молодші бакалаври підготовлені для  професійної діяльності з фінансів, банківської справи та страхування.

    

   Термін навчання:

   √     2 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти;

   √     1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти

   Форма навчання: денна, заочна

   Освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр 

    

   Професійні фахові спеціальні компетентності:

   • використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;
   • володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
   • складати, аналізувати фінансову звітність та пов’язану з нею інформацію;
   • формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
   • управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища;
   • приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
   • управляти фінансовими ризиками тощо.

    

   Здобувачі освіти вивчають всі аспекти управління фінансово-господарською діяльністю підприємств різних форм власності, здійснення фінансових операцій банківських та страхових установ: планування, формування фінансових ресурсів, їх розподілу та використання.

    

   Випускники працюють на підприємствах різних галузей господарства України, в банках, страхових компаніях, інвестиційних компаніях, інших фінансових  небанківських установах, Державному казначействі, Державній податковій службі, органах державного управління та місцевого самоврядування на посадах:

   →   спеціаліста з фінансової роботи;

   →   Фахівця з управління активами; 

   →   фахівця банківської установи та інших фінансових установ;

   →   кредитного інспектора;

   →   інспектора обмінного пункту; 

   →   фахівця страхової компанії, експерта-консультанта із страхування;

   →   фахівця з податків та зборів, податкового інспектора;

   →   Фахівця у сфері пенсійного страхування;

   →   брокера з цінних паперів, фахівця з біржових операцій;

   →   фінансового консультанта,

   →   фахівця з питань фінансово-економічної безпеки.

    

   Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

   -       Київський національний університет будівництва і архітектури,

   -       Державний університет «Житомирська політехніка»,

   -       Поліський національний університет,

   -       Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана,

   -       Київський національний торговельно-економічний університет тощо.

    

   Спеціальність «Економіка»

    

   В коледжі здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів з економіки для українських підприємств, органів державного управління та місцевого самоврядування.

    

   Термін навчання:

   √ 2 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти;

   √ 1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.

   Форма навчання: денна, заочна

   Освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр 

    

   Професійні фахові спеціальні компетентності:

   • володіти методами спостереження, опису, класифікації та систематизації економічних процесів;
   • співставляти та порівнювати альтернативні варіанти, прогнозувати можливі наслідки впливу на поведінку економічних суб’єктів, застосовуючи методи аналізу економічних процесів;
   • виконувати контрольні функції у сфері економіки;
   • використовувати економіко-математичні методи обробки інформації під час вирішення професійних завдань;
   • володіти навиками роботи з комп’ютером на рівні користувача, використовувати  інформаційні технології для вирішення практичних завдань у галузі професійної діяльності.

   Фахові молодші бакалаври підготовлені для  професійної діяльності з економіки. Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрачання коштів, аналізувати результати роботи підприємства, впроваджувати нові ефективні методи.

   Після закінчення коледжу випускники працюють на посадах:

   →  економіст;

   →  економіст із ціноутворення, з договірних та претензійних робіт;

   →  економіст з фінансової роботи;

   →  економіст з праці;

   →  економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економічний радник;

   →  логіст;

   →  фахівець з ефективності підприємництва, фахівець з управління активами,  фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;

   →  консультант з ефективності підприємництва;

   →  помічник керівника виробничого підрозділу тощо.

   .

   Випускники можуть продовжити навчання закладах вищої освіти:  

   -       Київський національний університет будівництва і архітектури,

   -       Державний університет «Житомирська політехніка»,

   -       Поліський національний університет,

   -       Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана,

   -       Київський національний торговельно-економічний університет та інші

    

   Кількість статей:
   3
  • Відділення технічних та соціальних дисциплін

   Відділення технічних та соціальних дисциплін

               На відділенні ведеться підготовка фахівців за спеціальностями :

   151  Автоматизація та комп'ютерно - інтегровані технології

   галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування, кваліфікація  електромеханік

    Електромеханіки повинні забезпечувати експлуатацію засобів і систем автоматизації, що функціонують на кожному підприємстві, їх діяльність пов’язана з монтажем, налагодженням, обслуговуванням, модернізацією систем автоматики технологічного обладнання, перевіркою та ремонтом контрольно-вимірювальних приладів, автоматизацією виробничих процесів, проєктуванням систем автоматизації.

            Фахівцю з цієї спеціальності слід володіти вмінням програмувати мікроконтролери, автоматичні регулятори, мати глибокі знання з обчислювальної та мікропроцесорної техніки, системного та прикладного програмного забезпечення ЕОМ, інформаційних технологій, технічної механіки, електроніки, мікроелектроніки.

    

   141 Електроенергетика , електротехніка та електромеханіка

   галузь знань 14 Електрична інженерія, кваліфікація технік-електрик

   Кваліфікація техніка-електрика відкриває широкі перспективи для роботи на підприємствах, установах, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях з монтажу, налагодженню та ремонту електрообладнання в системі електричних мереж, трансформаторних станцій та підстанцій.

   Технік-електрик повинен вміти: читати конструкторські креслення й електричні схеми, виконувати роботи із проєктування електрообладнання й електроприводу різноманітних механізмів, систем автоматики, електромонтажу та наладки, використовувати необхідну контрольно-вимірювальну апаратуру, налагоджувати електричну апаратуру.

   Випускники вміють розробляти, проєктувати, налагоджувати, моделювати і використовувати системи автоматичного управління складними електромеханічними об’єктами, програмувати як на мовах високого рівня, так і на неспеціалізованих мовах промислових мікроконтролерів, моделювати електротехнічні, електронні та електромеханічні пристрої та системи управління.

    

   231 Соціальна робота

   галузь знань 23 Соціальна робота, кваліфікація соціальний працівник( допоміжний персонал)

   Соціальна робота як фахова діяльність є взаємопов'язаною системою цінностей, теорії і практики, її місія полягає у наданні людям можливості якомога повніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя та попереджувати виникнення дисфункцій.

   022 Дизайн

   галузь знань 02 Культура і мистецтво, кваліфікація художник- конструктор ( дизайнер)

   Сучасне уявлення про дизайн в цивілізованому світі розглядається набагато ширше, ніж промислове чи предметне проєктування. І дійсно, в будь-якій області діяльності людини, будь то мистецтво, будівництво або політика ми стикаємося з поняттям дизайну.

    Метою дизайну може виступати вирішення проблем проєктування від найменшого елементу конструкції до глобальних великих і навіть утопічних ідей. У зв'язку з різким зростанням населення планети, ще однією метою дизайну стає соціальна привабливість. Тобто дизайн стає інструментом комунікації між людиною та об'єктом дизайну.

   Кількість статей:
   3
  • Фізичного та патріотичного виховання
   Кількість статей:
   1
 • Керівництво
  Кількість статей:
  1
 • Профспілка

   

   

  Кількість статей:
  1
 • Фінансово-господарська діяльність
  Кількість статей:
  3
 • Виховна робота
  Кількість статей:
  14
 • Дистанційна освіта
  Кількість статей:
  0
 • Інформація по COVID 19

  Перелік інформаційних посилань щодо запобігання розповсюдження захворювань на COVID 19

  Кількість статей:
  3
 • Публічна інформація
  Кількість статей:
  4
http://www.zoofirma.ru/