http://www.zoofirma.ru/
 • Головна стр

  Кількість статей:
  472
 • Заходи нашого коледжу
  Кількість статей:
  38
 • Коледж
  Кількість статей:
  7
 • Методична робота

   

  Кількість статей:
  3
 • Абітурієнту
  Кількість статей:
  6
 • Студентство
  Кількість статей:
  10
 • Бібліотека
  Кількість статей:
  20
 • Структура коледжу

  Циклові комісії:

   Автоматизації та електричної інженерії

   Інформаційних технологій

   Фізичного та патріотичного виховання

   Культури і мистецтва

   Спеціальності:

   Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

   Дизайн

   Соціальна робота

   Комп’ютерна інженерія

   Інженерія програмного забезпечення

   Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  Кількість статей:
  4
  • Відділення інформаційних технологій

       ВІДДІЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

   На відділенні ведеться підготовка фахівців за спеціальностями:

   -   121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

   Освітньо-професійна програма "Інженерія програмного забезпечення"

   галузь знань 12 Інформаційні технології

   Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення

   -   123 КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

    Освітньо-професійна програма "Комп’ютерна інженерія"

   галузь знань 12 Інформаційні технології,

   Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії

    

   - 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

   Освітньо-професійна програма “Фізична культура і спорт”

    галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

   Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з фізичної культури і спорту

    

    

    

   Кількість статей:
   3
  • Відділення технологічних та фінансово-економічних дисциплін (студенти заочної форми навчання)

   Відділення технологічних та фінансово-економічних дисциплін (студенти заочної форми навчання)

    

   На відділенні здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

    

   187  ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ

    Освітньо-професійна програма "Деревообробні та меблеві технології"

   галузь знань 18  Виробництво та технології

   Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з деревообробних та меблевих технологій

    

    

   205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

   галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

   Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з лісового господарства

    

   161 ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

   Освітньо-професійна програма "Хімічні технології та інженерія"

   галузь знань 16 Хімічна інженерія та біоінженерія

   Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з хімічних технологій та інженерії

    

    

   072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

   Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування"

   галузь знань 07 Управління та адміністрування

   Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської прави та страхування

    

   051 ЕКОНОМІКА

   Освітньо-професійна програма "Економіка"

   галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

   Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з економіки

    

   071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

    галузь знань 07 Управління та адміністрування

   Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

    

    

   Спеціальність 187  Деревообробні та меблеві технології

    

     Випускники даної спеціальності є техніками-технологами у деревообробній галузі та виробництві меблевих виробів.

    

    Термін навчання:

    

   • 3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти
   • 2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

    

    Форма навчання: денна, заочна

    

    Освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр

    

    Професійні фахові спеціальні компетентності:

    

   •  обґрунтовувати і розробляти технологічний процес виготовлення  виробів з деревини та меблевих виробів;
   • розробка нових, сучасних конструкцій столярно-меблевих виробів,  конструкторсько-технологічної документації та її оформлення;
   • володіти методикою конструювання меблевих виробів, зокрема, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення;
   • здатність проектувати вироби з деревини та приймати участь в розробленні відповідної технологічної документації;
   • володіти методикою підбору сучасних матеріалів для виготовлення меблевих виробів.

    

    Високий рівень підготовки наших студентів надає їм можливість розробляти:

    

    -                нові, сучасні конструкції столярно-меблевих виробів; 

    

    -                конструкторсько-технологічну документацію, використовуючи сучасне програмне забезпечення та правильно її оформляти;

    

    -                технологічний процес виробництва столярних та меблевих виробів;

    

    -                 поопераційний маршрут оброблення деталей та складання виробів у процесі їх виготовлення;

    

    -                контролювати порядок технологічних операцій та їх виконання; проводити розрахунки норм витрат сировини, матеріалів;

    

    -                проводити аналіз стану виробництва та визначити напрямки розробки (вдосконалення) технологічного процесу.

    

    

   Випускники працюють на посадах технологів, начальників та майстрів цехів, бригадирами, керівниками на підприємствах деревообробної, плитної, паперової промисловості, в проектно-конструкторських та проектно-технологічних організаціях, хімічних лабораторіях інших виробництв.

    

   Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

   -                Київський національний університет будівництва і архітектури

   -                 Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

   -                Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»;

   -                Український державний хіміко-технологічний університет.

     

    

   Випускники є спеціалістами:

   •  в галузі механічної обробки деревини;
   • проектування меблевих, столярних виробів;
   • виготовлення меблів, столярних виробів.

    Після закінчення коледжу спеціалісти працюють на посадах технологів, конструкторів, начальників та майстрів цехів, бригадирами, відкривають приватні підприємства з випуску меблевих та столярних виробів.

    

    Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

    -                Київський національний університет будівництва і архітектури;

    -                Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

    -                Національний  університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

    -                Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка, м. Харків;

    -                Поліський національний університет.

    

   Спеціальність 205 Лісове господарство,

    Випускники даної спеціальності є фахівцями, здатними вирішувати комплексні завдання зі створення, догляду, формування лісових насаджень, їх інвентаризації, використання.

    

    

    

    Термін навчання:

    

   •  3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти
   •  2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

    

    

    

   Форма навчання: денна, заочна

    

   Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр 

    

    

    

   Професійні фахові спеціальні компетентності:

    

   -         організовувати виконання виробничих завдань з ведення лісового та мисливського господарства;

    

   -         оцінювати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту, а також стан мисливських угідь;

    

   -         проводити лісівничі вимірювання із вибором засобів вимірювання згідно встановлених рекомендацій;

    

   -         реалізовувати ефективні заходи з підвищення продуктивності насаджень, їх біологічної стійкості, ощадливого використання лісових ресурсів;

    

   -         ефективно оцінювати та використовувати лісову продукцію;

    

   -         нести відповідальність за результати своєї діяльності.

    

    

    

    Спеціалісти підготовлені для професійної діяльності з:

    

   -         вирощування, інвентаризація, користування, охорона і захист лісових насаджень;

    

   -         формування лісових та декоративних насаджень;

    

   -         озеленення населених пунктів, промислових центрів, підприємств та садиб з використанням сучасних комп’ютерних технологій;

    

   -         організація мисливського господарства, примноження мисливської фауни, охорона мисливських угідь;

    

   -         організація та проведення заготівлі лісу і обробки деревини

    

    

    

   Фахівці з лісового господарства можуть працювати на підприємствах та інститутах галузі лісового господарства, в сфері охорони навколишнього середовища, займати посади в проєктних групах, в лабораторіях на підприємствах лісової галузі.

    

    

    

   Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

    

   -  Київський національний університет будівництва і архітектури

    

   -  Інститут інноваційної освіти КНУБА    

    

   -   Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

    

   -   Національний  університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

    

   -  Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка, м. Харків;

   -    Житомирський національний агроекологічний університет; 

    

    

   Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

    

   Випускники даної спеціальності є техніками-технологами в галузі виробництва деревностружкових та деревноволокнистих плит, деревних пластиків, фанери, декоративних паперовошаруватих пластиків, паперу та картону.

    

    

   Термін навчання:

   √  3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти

   √   2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

   Форма навчання: денна

   Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

   Кваліфікація: технік-технолог

   Професійні фахові спеціальні компетентності:

   • розробляти технологічний процес виробництва деревних плит та пластиків,
   • ефективно здійснювати технологічний контроль на кожній технологічній стадії;
   • розробляти технологічні процеси виробництва паперу і картону та процеси їх переробки на нові види паперово-картонної продукції;
   • користуватися проектно-конструкторською документацією, використовуючи нові комп'ютерні технології;
   • проводити хімічні аналізи якості сировини та продукції, використовуючи різні методи якісного та кількісного аналізу.

    

    

    

    

   Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

   Фахові молодші бакалаври підготовлені для  професійної діяльності з фінансів, банківської справи та страхування.

    

   Термін навчання:

   √     2 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти;

   √     1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти

   Форма навчання: денна, заочна

   Освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр 

    

   Професійні фахові спеціальні компетентності:

   • використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;
   • володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
   • складати, аналізувати фінансову звітність та пов’язану з нею інформацію;
   • формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
   • управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища;
   • приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
   • управляти фінансовими ризиками тощо.

    

   Здобувачі освіти вивчають всі аспекти управління фінансово-господарською діяльністю підприємств різних форм власності, здійснення фінансових операцій банківських та страхових установ: планування, формування фінансових ресурсів, їх розподілу та використання.

    

   Випускники працюють на підприємствах різних галузей господарства України, в банках, страхових компаніях, інвестиційних компаніях, інших фінансових  небанківських установах, Державному казначействі, Державній податковій службі, органах державного управління та місцевого самоврядування на посадах:

   →   спеціаліста з фінансової роботи;

   →   Фахівця з управління активами; 

   →   фахівця банківської установи та інших фінансових установ;

   →   кредитного інспектора;

   →   інспектора обмінного пункту; 

   →   фахівця страхової компанії, експерта-консультанта із страхування;

   →   фахівця з податків та зборів, податкового інспектора;

   →   Фахівця у сфері пенсійного страхування;

   →   брокера з цінних паперів, фахівця з біржових операцій;

   →   фінансового консультанта,

   →   фахівця з питань фінансово-економічної безпеки.

    

   Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

   -       Київський національний університет будівництва і архітектури,

   -       Державний університет «Житомирська політехніка»,

   -       Поліський національний університет,

   -       Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана,

   -       Київський національний торговельно-економічний університет тощо.

    

   Спеціальність «Економіка»

    

   В коледжі здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів з економіки для українських підприємств, органів державного управління та місцевого самоврядування.

    

   Термін навчання:

   √ 2 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти;

   √ 1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.

   Форма навчання: денна, заочна

   Освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр 

    

   Професійні фахові спеціальні компетентності:

   • володіти методами спостереження, опису, класифікації та систематизації економічних процесів;
   • співставляти та порівнювати альтернативні варіанти, прогнозувати можливі наслідки впливу на поведінку економічних суб’єктів, застосовуючи методи аналізу економічних процесів;
   • виконувати контрольні функції у сфері економіки;
   • використовувати економіко-математичні методи обробки інформації під час вирішення професійних завдань;
   • володіти навиками роботи з комп’ютером на рівні користувача, використовувати  інформаційні технології для вирішення практичних завдань у галузі професійної діяльності.

   Фахові молодші бакалаври підготовлені для  професійної діяльності з економіки. Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрачання коштів, аналізувати результати роботи підприємства, впроваджувати нові ефективні методи.

   Після закінчення коледжу випускники працюють на посадах:

   →  економіст;

   →  економіст із ціноутворення, з договірних та претензійних робіт;

   →  економіст з фінансової роботи;

   →  економіст з праці;

   →  економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економічний радник;

   →  логіст;

   →  фахівець з ефективності підприємництва, фахівець з управління активами,  фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;

   →  консультант з ефективності підприємництва;

   →  помічник керівника виробничого підрозділу тощо.

   .

   Випускники можуть продовжити навчання закладах вищої освіти:  

   -       Київський національний університет будівництва і архітектури,

   -       Державний університет «Житомирська політехніка»,

   -       Поліський національний університет,

   -       Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана,

   -       Київський національний торговельно-економічний університет та інші

    

   Кількість статей:
   3
  • Відділення технічних та соціальних дисциплін

   Відділення технічних та соціальних дисциплін

               На відділенні ведеться підготовка фахівців за спеціальностями :

   174  Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

   галузь знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації 

   ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

   Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

    

   141 Електроенергетика , електротехніка та електромеханіка

   галузь знань 14 Електрична інженерія

   ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

   Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з електроенергетики , електротехніки та електромеханіки

    

   231 Соціальна робота

   ОПП Соціальна робота

   галузь знань 23 Соціальна робота

   Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з соціальної роботи

   022 Дизайн

   ОПП Графічний дизайн

   галузь знань 02 Культура і мистецтво

   Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з дизайну

   Кількість статей:
   3
  • Фізичного та патріотичного виховання
   Кількість статей:
   1
 • Керівництво
  Кількість статей:
  1
 • Профспілка

   

   

  Кількість статей:
  1
 • Фінансово-господарська діяльність
  Кількість статей:
  3
 • Виховна робота
  Кількість статей:
  14
 • Дистанційна освіта
  Кількість статей:
  0
 • Інформація по COVID 19

  Перелік інформаційних посилань щодо запобігання розповсюдження захворювань на COVID 19

  Кількість статей:
  3
 • Публічна інформація
  Кількість статей:
  4
http://www.zoofirma.ru/