Friday, May 29, 2020
http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

Комп’ютерна інженерія 

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Кваліфікація - технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

Виробничі функції:

 • технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки;
 • виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • монтаж та ремонт ЕОМ та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • консультації з питань інформатизації, консультаційні послуги щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів;
 • консультації з питань програмного забезпечення і пов'язаного з ним технічного забезпечення;
 • керування та постійна експлуатація комп'ютерної техніки;

Типові задачі та вміння професійної діяльності:

 • робота на ЕОМ зі стандартним програмним забезпеченням на рівні користувача;
 • обслуговування програмного забезпечення комп'ютерних систем;
 • створення та обслуговування комп'ютерних мереж;
 • робота з ресурсами глобальних мереж;
 • обслуговування та ремонт засобів обчислювальної техніки та периферійних пристроїв;
 • вибір електронних засобів збору та обробки інформації;
 • оперативне планування виробничим процесом;

Для цього студенти вивчають основні дисципліни професійної підготовки:

 • Програмування

 • Комп'ютерна електроніка
 • Периферійні пристрої
 • Системне програмування
 • Операційні системи
 • Комп'ютерні системи та мережі
 • Архітектура комп'ютера
 • Надійність, діагностика та експлуатація комп'ютерних систем та мереж
 • Електрорадіовимірювання
 • Комп'ютерна  схемотехніка
 • Економіка і організація виробництва
 • Вступ до спеціальності
 • Технічне обслуговування ЕОМ
 • Основи метрології та стандартизації та взаємозамінності
 • Основи конструювання ЕОМ
 • Мікропроцесорні системи
 • Матеріали та елементна база електронних апаратів
 • Монтаж електронних засобів
 • Програмне забезпечення
 • Охорона праці в галузі

Виконуються два курсових проекти з предметів:

 • IV курс - мікропроцесорні системи;
 • IV курс - економіка планування виробництва.

Форма державної атестації - захист дипломного проекту

Випускники зі спеціальності "Комп’ютерна інженерія " отримують кваліфікацію техніка обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру і можуть працювати на таких посадах:

 • Фахівець з інформаційних технологій;
 • Технік із системного адміністрування;
 • Технік із конфігурованої комп'ютерної системи;
 • Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
 • Технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин;
 • Оператор інформаційно-комунікаційних мереж;
 • Оператор копіювальних та розмножувальних машин;
 • Випускникам коледжу надається можливість продовжити навчання за скороченими термінами у вищих навчальних закладах ІІІ і IV рівнів акредитації;

Серед них:

 • Київський національний університет будівництва і архітектури;
 • Державний університет «Житомирська політехніка»;
 • Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

 

http://www.zoofirma.ru/