http://www.zoofirma.ru/

Спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія

Спеціальність «Комп’ютерна інженерія» охоплює всі аспекти розробки комп’ютерних систем та мереж від створення проектів до введення в експлуатацію і поточної підтримки.

У процесі навчання здобувачі освіти вивчають архітектурні принципи побудови комп’ютерних систем та мереж, теорію проектування, моделювання та конструювання комп’ютерних систем та мереж; підходи та засоби адміністрування комп’ютерних систем та мереж. Окрім того, здобувачі освіти вивчають мови програмування та технології розробки програмних продуктів та інформаційних систем.

 

 Об’єктом діяльності фахівця з комп’ютерної інженерії є апаратне та системне програмне забезпечення комп’ютерних систем i мереж універсального та спеціального призначення, та їх компонент.

Спеціальність " Комп'ютерна інженерія "

Термін навчання: 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти

2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти

Форма навчання: денна, заочна

Кваліфікація: технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

Професійні фахові спеціальні компетентності:

 • o технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки;
 • o виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • o монтаж та ремонт ЕОМ та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • o консультації з питань інформатизації, консультаційні послуги щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів;
 • o консультації з питань програмного забезпечення і пов'язаного з ним технічного забезпечення;
 • o керування та постійна експлуатація комп'ютерної техніки;

 

Спеціалісти підготовлені для професійної діяльності в:

 • компанії IT сфери;
 • телекомунікаційні компанії;
 • державне управління;
 • силові структури;
 • комерційні організації та установи;
 • галузь інфокомунікацій та інформаційних технологій.

 

Після закінчення коледжу спеціалісти працюють на посадах:

 • Адміністратор системи (системний адміністратор, мережний адміністратор, адміністратор інформаційних систем);
 • адміністратор бази даних;
 • адміністратор даних;
 • адміністратор доступу;
 • адміністратор доступу (груповий);
 • адміністратор задач;
 • аналітик з комп’ютерних комунікацій;
 • аналітик з комп’ютерних систем;
 • аналітик з комп’ютерного банку даних;
 • інженер з комп’ютерних систем;
 • інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
 • конструктор комп’ютерних систем;
 • розробник комп’ютерних програм;
 • інженер-програміст;
 • програміст прикладний;
 • програміст системний;
 • інженер із застосування комп’ютерів.
 • Фахівець з інформаційних технологій;
 • o Технік із системного адміністрування;
 • o Технік із конфігурованої комп'ютерної системи;
 • o Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
 • o Технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • o Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин;
 • o Оператор інформаційно-комунікаційних мереж;
 • o Оператор копіювальних та розмножувальних машин;
 • o Випускникам коледжу надається можливість продовжити навчання за скороченими термінами у вищих навчальних закладах ІІІ і IV рівнів акредитаці

 

Випускники можуть продовжити навчання:

 • Київський національний університет будівництва і архітектури;
 • Державний університет «Житомирська політехніка»;

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

 

 

http://www.zoofirma.ru/