Житомирський технологічний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури

Підготовка молодших спеціалістів

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
З УРАХУВАННЯМ ІНДЕКСУ ІНФЛЯЦІЇ
 

Денна форма навчання
№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі знань Код
спеціальності
Назва спеціальності Вартість навчання за рік, грн.
1 02 Культура і мистецтво 022 Дизайн 8500.00
2 05 Соціальні т та поведінкові науки 051 Економіка 8000.00
3 07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 8000.00
4 07 Управлінні та адміністрування 072 Фінанси банківська справа та страхування 8200.00
5 12 Інформаційні технологи 121 Інженерія програмного забезпечення 8500.00
6 12 Інформаційні технологи 123 Комп'ютерна інженерія 8500.00
7 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка 8000.00
8 15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно -інтегровані технологи 8000.00
9 16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технологи та інженерія 8000.00
10 20 Аграрні науки та продовольство 205 Лісове господарство 8000.00
11 13 Соціальна робота 231 Соціальна робота 8200.00
Заочна форма навчання
1 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 5000.00
2 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка 5000.00
3 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси банківська справа та страхування 5000.00
4 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 5000.00
5 20 Аграрні науки та продовольство 205 Лісове господарство 5000.00
6 07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 5000.00


Додаток до протоколу № 1

засідання Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, щодо обсягів прийому за державним замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста для закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України

Назва закладу освіти Код
спеціальності
Назва спеціальності Обсяг державного замовлення
Денна Заочна
Житомирський технологічний коледж КНУБА 022 Дизайн 14 0
Житомирський технологічний коледж КНУБА 022 на основі БЗСО 10 0
Житомирський технологічний коледж КНУБА 022 на основі ПЗСО 4 0
Житомирський технологічний коледж КНУБА 051 Економіка 10 0
Житомирський технологічний коледж КНУБА 051 на основі БЗСО 10 0
Житомирський технологічний коледж КНУБА 072 Фінанси, банківська справа та страхування 17 0
Житомирський технологічний коледж КНУБА 072 на основі БЗСО 17 0
Житомирський технологічний коледж КНУБА 121 Інженерія програмного забезпечення 25 0
Житомирський технологічний коледж КНУБА 121 на основі БЗСО 25 0
Житомирський технологічний коледж КНУБА 123 Комп'ютерна інженерія 25 0
Житомирський технологічний коледж КНУБА 123 на основі БЗСО 25 0
Житомирський технологічний коледж КНУБА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 20 5
Житомирський технологічний коледж КНУБА 141 на основі БЗСО 20 0
Житомирський технологічний коледж КНУБА 141 на основі ПЗСО 0 5
Житомирський технологічний коледж КНУБА 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 25 0
Житомирський технологічний коледж КНУБА 151 на основі БЗСО 25 0
Житомирський технологічний коледж КНУБА 161 Хімічні технології та інженерія 10 0
Житомирський технологічний коледж КНУБА 161 на основі БЗСО 8 0
Житомирський технологічний коледж КНУБА 161 на основі ПЗСО 2 0
Житомирський технологічний коледж КНУБА 205 Лісове господарство 45 5
Житомирський технологічний коледж КНУБА 205 на основі БЗСО 35 0
Житомирський технологічний коледж КНУБА 205 на основі ПЗСО 10 5
Житомирський технологічний коледж КНУБА 231 Соціальна робота 20 0
Житомирський технологічний коледж КНУБА 231 на основі БЗСО 20 0
Житомирський технологічний коледж КНУБА 999 Всього 211 10
Житомирський технологічний коледж КНУБА 999 на основі БЗСО 195 0
Житомирський технологічний коледж КНУБА 999 на основі ПЗСО 16 10
http://www.zoofirma.ru/