http://www.zoofirma.ru/

Договори про співпрацю щодо академічної мобільності

24 листопада 2023 року укладено Договори про співпрацю щодо реалізації програм академічної мобільності Відокремленого структурного підрозділу Житомирський технологічний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури, в особі директора Людмили БІЛОГОР з Відокремленим структурним підрозділом Миколаївський будівельний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури, в особі директора Георгія БОНДАРЕНКА, а також з Відокремленим структурним підрозділом Київський індустріальний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури, в особі директора Світлани КІКТО, з метою упровадження норм законодавства України щодо академічної мобільності учасників освітнього процесу.

http://www.zoofirma.ru/