http://www.zoofirma.ru/

Нові надходження

Бібліографічний список

нових надходжень літератури

до бібліотеки ЖТК КНУБА

До бібліографічного спискувключено літературу,що надійшла безкоштовно від національного музею Голодомору – геноциду. Бібліографічні описи документів виконано згідно з національним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правиласкладання», упорядковано за системою УДК (Універсальна десятковакласифікація) та внесено мовою видання.

 

27 Християнство. Християнське віросповідання. Християнські церкви.

УДК 271/279(477)(092)

К 56

Ковчег отця Ковча. – Київ, 2017. – 144 с. : іл.

 

34 Право. Юриспруденція.

УДК 342.72/73(477)

Н 32

Настільна книга громадянина / С. С. Чернявський та ін. – Харків : Фоліо, 2019. – 32 с.

 

78 Музика

УДК78.071.1(477)"19"(092)

Н 59

Нечаєва П. Володимир Івасюк / Парасковія Нечаєва ; худож.-оформлювач М. С. Мендор. – Харків : Фоліо, 2019. – 120 с. : іл. – (Знамениті українці).

УДК78.071.2(477)"19"(092)

К 62

Коляда І. Соломія Крушельницька / Ігор Коляда ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова. – Харків : Фоліо, 2019. – 121 с. – (Знамениті українці).

 

79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт.

УДК 792.07(477)"19"(092)

К 61

Коломієць Р. Г. Лесь Курбас / Ростислав Коломієць ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова. – Харків : Фоліо, 2019. – 121 с. : іл. – (Знамениті українці).

 

 

82 Художня література. Літературознавство.

УДК 821.161.1'06=161.2:343.261

А 94

Афанасьєв Г. С. Піднятися після падіння / Геннадій Афанасьєв ; пер. з рос. В. С. Бойка; худож. -оформлювач Е. О. Балула. – Харків : Фоліо, 2019. – 348 с.

УДК 821.161.2'06-31

Д 60

Дзюбенко Н. Я. Андрій Первозванний : роман / Наталя Дзюбенко. – Київ : Гранослов,1999. – 331 с.

УДК 821.161.2'06:94(477)

С-33

Сергійчук В. Український Крим / Володимир Сергійчук ; худож. оформлення М. Черненко. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2013. – 312 с.

УДК 821.161.2'06:355.12

У 20

У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту / С. Глотов, А. Глотова, А. Воронова, Ю. Руденко, Д. Путята ; худож. - оформлювач В. М. Карасик. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків : Фоліо, 2019. – 540 с. : іл. – (Хроніка).

УДК 821.161.2'06:355.422(477)

Ч-49

Чернієнко В. В. Щоденник військового лікаря / Віктор Чернієнко ; худож. оформлювач М. С. Мендор. – Харків : Фоліо, 2019. – 188 с. – (Воєнні щоденники).

УДК 821.161.2'06:343.261

Я 92

Яценко Ю. Політв'язня / Юрій Яценко, Вероніка Міронова ; іл. О. Педоса ; худож.-оформлювач М. Мендор. – Харків : Фоліо, 2019. – 188 с. : іл.

УДК 821.161.2(092)

Д 69

Дорошенко О. Є. Василь Стус / Олег Дорошенко ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова. – Харків : Фоліо, 2019. – 121 с. : іл. – (Знамениті українці).

УДК 821.161.2(092)

К 61

Коломієць Р. Г. Микола Бажан / Ростислав Коломієць ; худож.-оформлювач М. Мендор. – Харків : Фоліо, 2019. – 120 с. – (Знамениті українці).

УДК 821.161.2(092)

К 61

Коломієць Р. Г. Михайль Семенко / Ростислав Коломієць ; худож.-оформлювач С. М. Кошелєва. – Харків : Фоліо, 2019. – 121 с. – (Знамениті українці).

 

УДК 821.161.2(092)

К 61

Коломієць Р. Г. Микола Хвильовий / Ростислав Коломієць ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова. – Харків : Фоліо, 2019. – 120 с. – (Знамениті українці).

УДК 821.161.2(092)

К 88

Кужавська Є. Микола Зеров / Євгенія Кужавська ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова. – Харків : Фоліо, 2019. – 122 с. :іл. – (Знамениті українці).

УДК 821.161.2:94(477)(092)

С 76

Стамбол І. І. Іван та Юрій Липи / Ігор Стамбол, Світлана Кучеренко ; худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. – Харків : Фоліо, 2019. – 121с. : іл. – (Знамениті українці).

 

94(477) Історія України.

УДК94(477)"10/11"(092)

Р 56

Ричка В. Володимир Мономах / Володимир Ричка ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова. – Харків : Фоліо, 2019. – 120 с. : іл. – (Знамениті українці).

УДК 94(477)"16"

К 24

Карнацевич В. Л. Битва під Конотопом / Владислав Карнацевич ; худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. – Харків : Фоліо, 2019. – 121 с. :іл. – (Знамениті українці).

УДК94(477)"16/17"(092)

Ж 91

Журавльов Д. Іван Мазепа / Денис Журавльов ; худож.-оформлювач С. М. Кошелєва. – Харків : Фоліо, 2019. – 121 с. – (Знамениті українці).

УДК94(477)"18/19"(092)

С 13

Савченко В. А. Павло Скоропадський / Віктор Савченко ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова. – Харків : Фоліо, 2019. – 123 с. : іл. – (Знамениті українці).

УДК 94(477)"18":658](092)

В 62

Водотика Т. Історії успіху: видатні українські бізнесмени ХІХ ст. / Тетяна Водотика; худож.-оформлювач Ганна Проніна. – Харків : Фоліо, 2019. – 235 с. : іл. – (Справжня історія).

УДК 94(477)"19"(092)

С 13

Савченко В. А. Симон Петлюра / Віктор Савченко ; худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. – Харків : Фоліо, 2019. – 127 с. : іл. – (Знамениті українці).

УДК 94(477)"1902/1926"

П 29

Петлюра С. Статті. Листи. Документи / Симон Петлюра. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2006. – Т. ІV. – 704 с.

УДК 94(477)"1903/1923"

П 29

Петлюра С. Статті. Листи. Документи / Симон Петлюра. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2016. – Т. V. – 632 с.

УДК 94(477)"1917/1921"

С 33

Сергійчук В. Неусвідомлення України. Ставлення світу до Української державності : погляд у 1917-1921 роки з аналізом сьогодення / Володимир Сергійчук. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2012. – 872 с.

УДК 94(477):341.485]"1932/1933"

П 78

Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-геноциду : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20 листопада 2019р. / упоряд. Ірина Батирєва, Юлія Коцур. – Київ : Вид-во Марка Мельника, 2020. – 312 с.

УДК 94(477):341.485](038)

Г 31

Глодомор – геноцид : термінологія / Національний музей Голодомору-геноциду, Інститут дослідження Голодомору ; авт. кол.: В. Марочко та ін. – Київ : Майстер книг, 2019. – 64 с.

УДК 94(477)"1932/1933"(092)

М 28

Марочко В. Йосип Сталін – фельдмаршал голодомору / Василь Марочко ; Національний музей Голодомору-геноциду, Інститут дослідження Голодомору. – Київ : Видавець Мельник М. Ю., 2020. – 104 с.

УДК 94(477):341.485]"1932/1933"

М 68

Міфи про Голодомор / автор тексту Віктор Брехуненко ; Національний музей Голодомору-геноциду. – Дрогобич : Коло, 2020. – 68 с.

УДК 94(477.42):341.485]"1932/1933"

Н 35

Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Житомирська область. – Житомир : Полісся, 2008. – 1116 с.

УДК 94(477):341.485]"1932/1933"

С 33

Serhiychuk V. Genocide – holodomor 1932 – 1933 of Ukrainians / Volodymyr Serhiychuk. – Vyschgorod : PP Serhiychuk M. I., 2018. – 178 s.

 

 

 

 

УДК 94(477):341.485]"1932/1933"

С 33

Сергійчук В. Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства / Володимир Сергійчук. – Вид. 4-те, допов. – Вишгород : ПП СергійчукМ. І., 2016. – 320 с.

УДК 94(477):341.485]"1921/1947"

С 33

Сергійчук В. Як нас морили голодом / Володимир Сергійчук. – Вид. 4-те, допов. – Броди : Просвіта, 2008. – 392 с.

УДК 94(477):341.485]"1921/1947"

С 33

Сергійчук В. Як нас морили голодом / Володимир Сергійчук. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2006. – 392 с.

УДК 94(477):341.485]"1932/1933"

С 77

Стасюк О. Нариси про Голодомор / Олеся Стасюк. – Київ : Вид-во Марка Мельника, 2019. – 216 с.

УДК 94(477)"1932/1933":821.161.2

Т 21

Тарнавська Г. Спасенна весна : новела / Галина Тарнавська. Спогади / Іван Михалевич. – Тетіїв : Літо друк, 2019. – 108 с.

УДК 94(477):341.485]"1932/1933"

Т 67

33 запитання і відповіді про Голодомор-геноцид / автор тексту Лапчинська Н. В. – Дрогобич : Коло, 2018. – 88 с. : іл.

УДК 94(477):341.485]"1932/1933"

У 45

Україна Геноцид голодом / Український інститут національної пам'яті, Національний музей «Меморіал жертв Голодомору». – Київ. – 35 с. : іл.

УДК 94(477) :930. 252

З-11

З архівів ВУЧК ГПУ НКВД КГБ : науковий і документальний журнал / редкол.: Ю. Данилюк та ін. – Київ : Сфера, 2002. – № 1 (19) 2002. – 318 с. – (Реабілітовані історією).

З архівів ВУЧК ГПУ НКВД КГБ : науковий і документальний журнал / редкол.: О. Рубльов та ін. – Харків : Права людини, 2009. – № 1 (32) 2009. – 304 с. – (Реабілітовані історією).

З архівів ВУЧК ГПУ НКВД КГБ : науковий і документальний журнал / редкол.: О. Рубльов та ін. – Харків : Права людини, 2010. – № 2 (33) 2009. – 488 с. – (Реабілітовані історією).

З архівів ВУЧК ГПУ НКВД КГБ : науковий і документальний журнал / редкол.: О. Рубльов та ін. – Харків : Права людини, 2010. – № 1 (34) 2010. – 440 с. – (Реабілітовані історією).

З архівів ВУЧК ГПУ НКВД КГБ : науковий і документальний журнал / редкол.: О. Рубльов та ін. – Харків : Права людини, 2011. – № 1 (36) 2011. – 416 с. – (Реабілітовані історією).

З архівів ВУЧК ГПУ НКВД КГБ : науковий і документальний журнал / редкол.: О. Рубльов та ін. – Харків : Права людини, 2012. – № 2 (37) 2011. – 312 с. – (Реабілітовані історією).

З архівів ВУЧК ГПУ НКВД КГБ : науковий і документальний журнал / редкол.: О. Рубльов та ін. – Харків : Права людини, 2013. – № 2 (39) 2012. – 424 с. – (Реабілітовані історією).

З архівів ВУЧК ГПУ НКВД КГБ : науковий і документальний журнал / редкол.: О. Рубльов та ін. – Харків : Права людини, 2014. – № 1-2 (40-41) 2013. – 424 с. – (Реабілітовані історією).

УДК 94(477)"19"

С 33

Сергійчук В. Правда про золотий вересень 1939-го / Володимир Сергійчук. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2014. – 208 с.

УДК 946341222](477)

С 33

Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України / Володимир Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2008. – 560 с.

УДК 94(477)"19"

Ч-37

Чекістське досьє окупованої України : [у3т.] : [збірник документів] / автор тексту Роман Куцик. – Київ : Преса України

Т. 1. – 2014. – 1048 с.

Т. 2. – 2015. – 992 с.

Т. 3. – 2014. – 1216 с.

УДК 94(477):621.039.5]"1986/2000"

П 39

Плохій С.Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи / Сергій Плохій ; пер. з англ. В. Махоріна, Є. Тарнавського. – Харків : Фоліо, 2019. – 396 с. : іл. – (Великий наук. проект).

УДК 94(477)"…/2018"

С 66

Сорока Ю. В. 100 важливих подій історії України / Юрій Сорока ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова. – 2-ге вид., допов. та перер. – Харків : Фоліо, 2019. – 205 с. : іл. – (Справжня історія).

УДК 94(477) "20"(0.035.3)

К 71

Куркуль Б. Завжди на захисті / Беата Куркуль. – Ічня : Формат, 2019. – 186 с.

http://www.zoofirma.ru/